โรงรับจำนำ

 
 

นายสุรยุทธ์ ชาญณรงค์ 
ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองระนอง

 
 
เทศบาลเมืองระนอง
เทศบาลเมืองระนอง มีกิจการเทศพาณิชย์ คือ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองระนอง 1 แห่ง ให้บริการประชาชนที่มีความเดือนร้อนด้านการเงินและขาดเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกซอย 2 เปิดทำการในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ของทุกวันทำการ หยุดให้บริการวัน เสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามปฎิทิน

อัตราการคิดดอกเบี้ยในการรับจำนำ

เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาทต่อเดือน
เงินต้นตั้งแต่ 5,001 - 30,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน
เงินต้นมากกว่า 30,001 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือน
 
 
แสดงข้อมูลระบบสุรปงบประมาณประจำปี   
ลำดับที่ ประจำ ปี File ข้อมูลการเงินการคลัง
 
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com