ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองระนอง

 

     1 ชุมชนตรอกชายโสด

     2 ชุมชนตลาดองค์การ

     3 ชุมชนด่านท่าเมือง

     4 ชุมชนโรงกลวง

     5 ชุมชนร่วมจิตร

     6 ชุมชนสหพันธ์   

     7 ชุมชนซอย 2

     8 ชุมชนตลาดแขก

     9 ชุมชนซอย 9 

     10 ชุมชนพ่อตาขิง

     11 ชุมชนระนองแลนด์

     12 ชุมชนตลาดใหม่-เสาแดง

     13 ชุมชนเสาวลักษณ์พัฒนา

     14 ชุมชนบางส้านพัฒนา

     15 ชุมชนสะพานยูงชาติเฉลิม

     16 ชุมชนตลาดล่างภักดี

     17 ชุมชนตลาดเก่า

     18 ชุมชนตลาดพม่า

     19 ชุมชนเสือป่า

     20 ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

                         
                                
                       
                                                                    
                                                         
                  
                                                
                                                      
                                                                   
                       
                          
                                                                   

                                

 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com