แผนที่ท่องเที่ยว ในเขตเทศบาล  
     บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน
     พระมหากัจจายะนะรักษะวารินวราฤทธิ์ (พระสังกัจจายน์)
     อนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง ณ ระนอง)
     ศาลหลักเมืองระนอง
     อาคารรูปแบบชิโนโปรตุเกส
     พระราชวังรัตนรังสรรค์(จำลอง)
     เนินประวัติศาสตร์ (ศาลากลางเก่า)
     หอพระเก้าเกจิ
     จวนเจ้าเมืองระนอง
     ถนนพระราชทานนาม
     ถนนเพชรเกษม ส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทย
     วัดสุวรรณคีรีวิหาร (วัดหน้าเมือง)
     ป่าชายเลน ผืนป่าในเขตเมือง
     เบอร์โทรศัพท์โรงแรมที่พักในเมืองระนอง


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com