[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  ค้นหาตามหมวดหมู่        

รวมจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่     หัวข้อ วันที่ลงประกาศ
1   1 / ก.ย. / 2559
2   25 / ส.ค. / 2559
3   25 / ส.ค. / 2559
4  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยภักดี เชื่อมทิวีสินค้า (ระยะที่ 2) 26 / เม.ย. / 2559
5  จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
6  สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
7  สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
8  สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
9  สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558
10  สอบราคาจ้างเหมาลอกคูระบายน้ำ 9 / ก.ย. / 2558
11  สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 8 / ก.ย. / 2558
12  สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 / ก.ย. / 2558
13  สอบราคาซื้อเต็นท์โครงเหล็กหลังคาผ้าใบ 7 / ก.ย. / 2558
14  สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สวนสาธารณะรักษะวาริน (บ่อน้ำร้อน) 4 / ก.ย. / 2558
15  สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม 3 / ก.ย. / 2558
16  สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสดฯ 3 / ก.ย. / 2558
17  สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสดฯ 3 / ก.ย. / 2558
18  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างเอกชนฝังกลบขยะ ที่เก็บได้ภายในเขตเทศบาลเมืองระนอง 2 / ก.ย. / 2558
19  ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างเอกชนให้บริการกวาดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาล 2 / ก.ย. / 2558
20  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ (เครื่องดนตรีวงโยธวาธิต) 1 / ก.ย. / 2558
21  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 31 / ส.ค. / 2558
22  สอบราคาจ้างซ่อมรถขยะ ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 80-3086 3 / ก.ค. / 2558
23  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม และของโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 30 / มิ.ย. / 2558
24  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำศูนย์บริการสาธารณสุข 25 / มิ.ย. / 2558
25  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ (เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต) ของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม (ครั้งที่ 2) 23 / มิ.ย. / 2558
26  ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 11 / มิ.ย. / 2558
27  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ ซอยย่อยในถนนด่านท่าเมือง เริ่มต้นจากบ้านเลขที่ 50/35 (ครั้งที่ 2) 11 / มิ.ย. / 2558
28  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องวิทยาศาสตร์) 4 / มิ.ย. / 2558
29  สอบราคาจ้างเหมาลอกคูระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองระนอง (ครั้งที่ 2) 25 / พ.ค. / 2558
30  ครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องปฎิบัติการทางภาษา) เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 12 / พ.ค. / 2558
31  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 8 / พ.ค. / 2558
32  ราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมือระนอง\' 6 / พ.ค. / 2558
33  ก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำซอยย่อยในถนนด่านท่าเมืองเริ่มต้นจากบ้านเลขที่50/35 8 / เม.ย. / 2558
34  สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดโยธวาธิต) โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 3 / เม.ย. / 2558
35  สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง งานรัตนรังสรรค์รำลึก ประจำปี พ.ศ. 2558 31 / มี.ค. / 2558
36  ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ (เครื่องดนตรีวงโยธวาธิต) 31 / มี.ค. / 2558
37   ก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำซอยย่อยถนนลุวังบริเวณบ้านเลขที่8 – 8/5 20 / มี.ค. / 2558
38  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำชนิดสำหรับใช้กับน้ำร้อน) พร้อมติดตั้ง 19 / มี.ค. / 2558
39  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหลังค่ายเจ้าเมืองระนอง (ชุมชนโรงกลวง) 11 / มี.ค. / 2558
40  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนพร้อมรางระบายน้ำ ซอยย่อยในชุมชนซอย 9 จากบ้านเลขที่ 196/4 – 196/13 ครั้งที่ 2 5 / มี.ค. / 2558
41  สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 5 / มี.ค. / 2558
42  สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ ซอยย่อยในซอยธนัตินันท์ (แยกที่1ขวามือ) 5 / มี.ค. / 2558
43  ประมูลจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 27 / ก.พ. / 2558
44  สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง 26 / ก.พ. / 2558
45  จ้างปรับปรุงโรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองระนอง 25 / ก.พ. / 2558
46  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยย่อยในซอย ทสปช.(บริเวณตรงกันข้ามบ้านเลขที่ 78/55) 24 / ก.พ. / 2558
47  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ ซอยย่อยในถนนผาดาด 2 จากบ้านเลขที่ 1/29-1/36 24 / ก.พ. / 2558
48  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) 20 / ก.พ. / 2558
49  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำซอยย่อยในซอย 2 (แยกที่ 5 ขวามือ) 17 / ก.พ. / 2558
50  จ้างก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำซอยเชื่อมระหว่างถนนเฉลิมพระเกียรติฯกับซอยระนองพัฒนา ๓ แยก ๑ 11 / ก.พ. / 2558
51  สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สวนสาธารณะรักษะวาริน 10 / ก.พ. / 2558
52  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนพร้อมรางระบายน้ำ ซอยย่อยในชุมชนซอย 9 จากบ้านเลขที่ 196/4 – 196/13 10 / ก.พ. / 2558
53  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 / ก.พ. / 2558
54  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมทางเท้า ถนนเรืองราษฎร์จากแยกซอยเขานิเวศน์ 1 ไปทางทิศเหนือถึงแยกโรงเรียนสตรีระนอง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 5 / ก.พ. / 2558
55  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ (เครื่องดนตรีประกอบวงเมโลเดียน) 30 / ม.ค. / 2558
56  สอบราคาซื้อถังรองรับขยะโพลีเอททีลีน 16 / ม.ค. / 2558
57  สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างพื้นลานลาดยางชั้นเดียว โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 30 / ธ.ค. / 2557
58  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องสุขา สวนสาธารณะรักษะวาริน 23 / ธ.ค. / 2557
59  สอบราคาซื้อของขวัญ ของรางวัล สำหรับนำมาแจกเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 10 มกราคม 2558 17 / ธ.ค. / 2557
60  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาลอกคูระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองระนอง 15 / ธ.ค. / 2557
61  จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยภักดีเชื่อมซอยทวีสินค้าระยะที่ 1 18 / พ.ย. / 2557
62  สอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคารโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 11 / พ.ย. / 2557
63  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ ซอยเชื่อมระหว่างถนนชลระอุชุมชนพ่อตาขิง 10 / พ.ย. / 2557
64  สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งพร้อมจัดเก็บระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 4 / พ.ย. / 2557
65  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 28 / ต.ค. / 2557
66  สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเกษตร (อีแต๋น) (ครั้งที่ 2) 21 / ต.ค. / 2557
67  สอบราคาซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ไฟฟ้าประดับตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 17 / ต.ค. / 2557
68  ประกาศเทศบาลเมืองระนอง 10 / ต.ค. / 2557
69  สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดสวนสาธารณะรักษะวาริน 8 / ต.ค. / 2557
70  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคา metal sheet โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 6 / ต.ค. / 2557
71  สอบราคาจ้างตีเส้นจราจรพร้อมทาสีขอบทางถนนภายในเขตเทศบาลเมืองระนอง 16 / ก.ย. / 2557
72  สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ บริเวณอาคารพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 11 / ก.ย. / 2557
73  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ชุดดวงโคมไฟถนน LED) 11 / ก.ย. / 2557
74  สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดถนนชลระอุ 5 / ก.ย. / 2557
75  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพ) 3 / ก.ย. / 2557
76  จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นสะพานแขวนสวนสาธารณะรักษะวารินสองสะพาน 3 / ก.ย. / 2557
77  สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง 2 / ก.ย. / 2557
78  สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเกษตร (อีแต๋น) 1 / ก.ย. / 2557
79  เปิดประมูลให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ ของเทศบาลเมืองระนอง 1 / ก.ย. / 2557
80  ประมูลจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 29 / ส.ค. / 2557
81  ประมูลจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 28 / ส.ค. / 2557
82  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมทางเท้าถนนเรืองราษฎร์จากแยกโรงเรียนสตรีถึงสะพานคอซู้เจียง (ด้านทิศตะวันออก) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 27 / ส.ค. / 2557
83  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ ถนนกำลังทรัพย์หน้าโรงเรียนอนุบาลระนอง 26 / ส.ค. / 2557
84  จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ ถนนกำลังทรัพย์หน้าโรงเรียนอนุบาลระนอง 26 / ส.ค. / 2557
85  สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเก่าด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองระนองหลังใหม่ 26 / ส.ค. / 2557
86  สอบราคาจ้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง 22 / ส.ค. / 2557
87  สอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ 19 / ส.ค. / 2557
88  สอบราคาซื้อถังรองรับขยะโพลีเอททีลีน 19 / ส.ค. / 2557
89  สอบราคาจ้างเหมาซ่อมรถขุดไฮโดรลิค หมายเลขทะเบียน ตค.60 18 / ส.ค. / 2557
90  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง 8 / ส.ค. / 2557
91  สอบราคาจ้างเหมาเอกชนกวาดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลฯ 10 / มิ.ย. / 2557
92  สอบราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนระบบสัญญาณไฟจราจร สี่แยกตลาดใหม่(หลังศาล) และสี่แยกตลาดเก่า 9 / มิ.ย. / 2557
93  สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด)และบริเวณโดยรอบ 6 / มิ.ย. / 2557
94  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ถนนผาดาด (ซอยคอเบียนตัส) 3 / มิ.ย. / 2557
95  สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบจราจรภายในสวนสาธารณะรักษะวาริน 21 / เม.ย. / 2557
96  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 30 เส้น 21 / เม.ย. / 2557
97  สอบราคาจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองระนอง 11 / มี.ค. / 2557
98  ขอแก้ไขรายการในประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยลมโชย จากบ้านเลขที่ 50/43 ถนนท่าเมือง เข้าไปจนสุดซอย 26 / ก.พ. / 2557
99  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยลมโชยจากบ้านเลขที่ ๕๐/๔๓ ถนนท่าเมือง จนสุดซอย 21 / ก.พ. / 2557
100  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเขานิเวศน์ 1 19 / ก.พ. / 2557
101  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 5 / ก.พ. / 2557
102  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 3 / ก.พ. / 2557
103  สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง 12 / ธ.ค. / 2556
104  สอบราคาจ้างเหมาให้เอกชนดำเนินงานกวาดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาล 11 / ธ.ค. / 2556
105  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19 / พ.ย. / 2556
106  สอบราคาจ้างเหมาเอกชนกวาดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองระนอง 13 / ก.ย. / 2556
107  สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง 13 / ก.ย. / 2556
108  สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่บริเวณอาคารพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ 11 / ก.ย. / 2556
109  สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 11 / ก.ย. / 2556
110   สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งก่อสร้างบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (ครั้งที่ 2) 11 / ก.ย. / 2556
111  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลวัดอุนันทาราม 5 / ก.ย. / 2556
112  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 3 / ก.ย. / 2556
113  สอบราคาซื้อถังรองรับขยะโพลีเอททีลีน 16 / ส.ค. / 2556
114  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชลระอุ ถนนชลระอุ ซอยบริรักษ์รีสอร์ท) 13 / ส.ค. / 2556
115  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 6 / ส.ค. / 2556
116  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา(แทท็บเล็ต) 10 / ก.ค. / 2556
117  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนซอยลมโชย 14 / มิ.ย. / 2556
118  สอบราคาจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระนองบริเวณ พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) อ)) 30 / พ.ค. / 2556
119  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 29 / พ.ค. / 2556
120  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนซอยวัดพม่า 22 / เม.ย. / 2556
121  สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสวนสาธารณะรักษะวาริน 13 / มี.ค. / 2556
122  สอบราคาซื้อถังรองรับขยะโพลีเอททีลีน 20 / ก.พ. / 2556
123  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินย่อย/ยางแอสฟัลท์) 19 / ธ.ค. / 2555
124  ประมูลจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3) 7 / ธ.ค. / 2555
125  สอบราคจ้าง ก่อสร้าง ปรับปรุงภายในสนามฟุตบอลเทศบาลเมืองระนอง 3 / ธ.ค. / 2555
126  ประมูลจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 1 / พ.ย. / 2555
127  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้า-ขุดหลัง 22 / ต.ค. / 2555
128  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนทางเข้าตลาดระนองธานี 22 / ต.ค. / 2555
129  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างหลังโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันฯ กับถนนเฉลิมพระเกียรติฯ 22 / ต.ค. / 2555
130  สอบราคาจ้างเหมาเอกชน รักษาความสะอาด พื้นที่บริเวณอาคารพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ 17 / ต.ค. / 2555
131  ประกาศประมูลจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย 9 / ต.ค. / 2555
132  ประกาศประมูลจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 9 / ต.ค. / 2555
133  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 4 / ต.ค. / 2555
134  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนซอยเชื่อมซอย ทสปช. กับซอยระนองพัฒนา 8 29 / ส.ค. / 2555
135  ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 28 / ส.ค. / 2555
136  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเพื่อสุขภาพ ค.ส.ล. 23 / ส.ค. / 2555
137  สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนใหม่ (โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม) 21 / ส.ค. / 2555
138  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 / ก.ค. / 2555
139  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ห้องโสตทัศนูปกรณ์) 28 / มิ.ย. / 2555
140  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลพ่อตาขิง 25 / มิ.ย. / 2555
141  สอบราคาก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ หลังอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 22 / มิ.ย. / 2555
142  lสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ห้องปฏิบัติการ-คอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา) 14 / มิ.ย. / 2555
143  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนเลียบคลองหาดส้มแป้นฯ 13 / มิ.ย. / 2555
144  ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 12 / มิ.ย. / 2555
145  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมสาธารณะ พร้อมห้องอเนกประสงค์ บริเวณตลาดสดเทศบาลฯ 3 / เม.ย. / 2555
146   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีต ฯ 12 / มี.ค. / 2555
147  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ 2 / มี.ค. / 2555
148  ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ) จำนวน 2 ชุด 22 / ก.พ. / 2555
149  เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ 13 / ก.พ. / 2555
150  ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ ฉบับลงวันที่ 25 มกราคม 2555 7 / ก.พ. / 2555
151  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุกขยะ 6 ล้อ 31 / ม.ค. / 2555
152  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเหมาก่อสร้าง ปรับปรุง ห้องน้ำบริเวณศาลหลักเมือง 19 / ม.ค. / 2555
153  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาให้เอกชนดำเนินกงานรักวาดขยะ มูลฝอย ในเขตเทศบาล 10 / ม.ค. / 2555
154  ประกาศสอบราคาซื้อถังรองรับขยะโพลีเอททีลีน 16 / ธ.ค. / 2554
155  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะรักษะวารินและพื้นที่บริเวณอาคารพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ 12 / ต.ค. / 2554
156  ประกาศสอบราคาจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาล 7 / ต.ค. / 2554
157  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดตลาดสดฯ 6 / ต.ค. / 2554
158  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12 / ก.ย. / 2554
159  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินย่อย/ยางแอสฟัลท์) 12 / ก.ย. / 2554
160  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตบริเวณโรงฆ่าสัตว์เก่า 29 / มิ.ย. / 2554
161  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครั้งที่ 2) 7 / มิ.ย. / 2554
162  ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2554 7 / มิ.ย. / 2554
163  ประกาศสอบราคาจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาล 19 / เม.ย. / 2554
164  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาสวนสุขภาพ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 31 / มี.ค. / 2554
165  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปูกระเบื้องพื้นอาคารเรียน(โรงเรียนเทศบาลาลวัดอุปนันทาราม) 18 / มี.ค. / 2554
166  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินย่อย/ยางแอสฟัลท์) 16 / มี.ค. / 2554
167  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 11 / มี.ค. / 2554
168  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 17 / ก.พ. / 2554
169  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 10 / ก.พ. / 2554
170  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8 / ก.พ. / 2554
171  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล 18 / ม.ค. / 2554
172  ประกาศสอบราคาจ้างดูแลสวนสาธารณะรักษะวารินฯ 13 / ม.ค. / 2554
173  ประกาศสอบราคาจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาล 13 / ม.ค. / 2554
174  ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารตลาดสด และฝ้าเพดานตาข่าย 28 / ธ.ค. / 2553
175  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 10 / พ.ย. / 2553
176  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยผาดาด 1 (ซอยเสาแดง) 30 / ก.ย. / 2553
177  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินย่อย/ยางแอสฟัลท์) ครั้งที่ 2 23 / เม.ย. / 2553
178  ประกาศสอบราคาจ้าง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและปรับปรุงติดตั้ง วงกบอลูมิเนียม พร้อมกระจก และประตูบานเลื่อนน 19 / เม.ย. / 2553
179  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 17 / มี.ค. / 2553
180  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 17 / มี.ค. / 2553
181  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 9 / มี.ค. / 2553
182  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 9 / มี.ค. / 2553
183  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 22 / ก.พ. / 2553
184  ประกาศเทศบาลเมืองระนองเรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 12 / ก.พ. / 2553
185  ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร 8 / ก.พ. / 2553
186  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินย่อย/ยางแอสฟัลท์) 4 / ก.พ. / 2553
187  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 / ก.พ. / 2553
188  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 / ก.พ. / 2553
189  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ 11 / ม.ค. / 2553
190  ประกาศสอบราคาซื้อรถขยะ 11 / ม.ค. / 2553
191  ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน 29 / ธ.ค. / 2552
192  ประกาศเทศบาลเมืองระนอง 23 / ธ.ค. / 2552
193  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินย่อย) 8 / ธ.ค. / 2552
194  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางแอสฟัลท์) 13 / พ.ย. / 2552
195  ประกาศสอบราคาซื้อ ถังรองรับขยะ 27 / ต.ค. / 2552
196  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลท์) 23 / มิ.ย. / 2552
197  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 3 / มิ.ย. / 2552
198  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ 3 / มิ.ย. / 2552
199  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 26 / พ.ค. / 2552
200  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 20 / พ.ค. / 2552
 


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle