[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
ขอแก้ไขรายการในประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยลมโชย จากบ้านเลขที่ 50/43 ถนนท่าเมือง เข้าไปจนสุดซอย

พุธ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
   เรื่อง ขอแก้ไขรายการในประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยลมโชย จากบ้านเลขที่ 50/43 ถนนท่าเมือง เข้าไปจนสุดซอย
 
                                                                  --------------------------------------
                            ตามที่เทศบาลเมืองระนอง    ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยลมโชย จากบ้านเลขที่ 50/43 ถนนท่าเมือง เข้าไปจนถึงสุดซอย  จำนวน 1 รายการ ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 5/2557 โดยได้ประกาศจ้างเหมาก่อสร้าง ตามแบบแปลนเลขที่ 012/2555   ปรากฏว่าได้ดำเนินการประกาศผิดพลาด จึงขอแก้ไขประกาศจากแบบเลขที่ 012/2555 เป็นตามแบบเลขที่ 022/2556   
                       จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วหัน
 
 
ประกาศ ณ วันที่   26 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557
 
 


เข้าชม : 1156


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com