[x] ปิดหน้าต่างนี้
Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Bahis Siteleriistanbul izmir nakliyatgeciktirici spreylercanlı bahis siteleri1080p film izlefilm izle türkçeensest pornosex filmleripornaporno film seyretastropayreplika saatistanbul escortcanlı bahis siteleripornoeskişehir escort
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบจราจรภายในสวนสาธารณะรักษะวาริน

จันทร์ ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ.2557


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบจราจรภายในสวนสาธารณะรักษะวาริน
............................................................
                          ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จ้างปรับปรุงระบบจราจรภายในสวนสาธารณะรักษะ-วาริน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
             - งานตีเส้นจราจร พร้อมเส้นจอดรถสีเทอร์โม
             - งานติดตั้ง
Guard Rail พร้อมทาสีขาวแดง
             - งานติดตั้งเป้าสะท้อนแสง
             - ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง
             - ป้ายสื่อความหมายจำกัดความเร็ว
                        ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำพัสดุที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
กำหนดดูสถานที่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.30 – 10.00 น. ให้ไปพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (กองช่าง) ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานจะนำไปดูสถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน   หากผู้ที่จะเข้ายื่นซองไม่สามารถไปดูสถานที่ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง จะมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้  โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจกับเจ้าหน้าที่ด้วยในกรณีผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ปฏิบัติงาน เทศบาลจะถือว่าได้รับทราบรายละเอียดของงานที่จะปฎิบัติแล้ว
                        กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
                        กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  6 พฤษภาคม  พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า ชั้น 2) และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ในวันเดียวกัน
                       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน 
กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ได้ตั้งแต่วันที่  21 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลข 0-7782-3838 , 0-7783-3212 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th

                                                            ประกาศ ณ วันที่   21 เมษายน  พ.ศ 2557


 
 


เข้าชม : 373


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle