[x] ปิดหน้าต่างนี้
Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Bahis Siteleriistanbul izmir nakliyatgeciktirici spreylercanlı bahis siteleri1080p film izlefilm izle türkçeensest pornosex filmleripornaporno film seyretastropayreplika saatistanbul escortcanlı bahis siteleripornoeskişehir escort
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
สอบราคาซื้อถังรองรับขยะโพลีเอททีลีน

อังคาร ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557


 

                                                              ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
                                                                            เรื่อง สอบราคาซื้อถังรองรับขยะโพลีเอททีลีน      
                                                                   ......................................................................

               ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อถังรองรับขยะโพลีเอททีลีน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร สีเขียว  พร้อมพ่นตราเทศบาลเมืองระนองและเลขที่ถัง ตั้งแต่ 1/57 – 140/57  จำนวน 140 ใบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ ราคากลางที่กำหนด ถังขยะโพลีเอททีลีน
ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 240 ลิตร  จำนวน 140 ใบ  เป็นเงิน 292,600.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

           ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าวและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น                  
             
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30   งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง   

              กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  2 กันยายน พ.ศ.2557  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ห้องประชุมเล็ก  สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า ชั้น 2)  และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในวันเดียวกัน                       
             ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ
500.- บาท  ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ได้ตั้งแต่ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212  ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th    

                                                                                                                             ประกาศ  วันที่ 19 สิงหาคม  พ.ศ 2557

                     รายละเอียดถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตรฝามีช่องทิ้ง 1 ช่อง

ลักษณะทั่วไป                               -  เป็นถังรองรับมูลฝอยพลาสติกแบบฝามีช่องทิ้ง ทรงเหลี่ยม

-       มีล้อยางเลื่อน แกนตัน แหวนล็อค เพื่อป้องกันการหลุดออกจากแกนถังขยะขณะเคลื่อนที่

ขนาดความจุ                               -  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร (ความจุคิดเฉพาะตัวถังรองรับมูลฝอย)

ความสูงถึงฝาถัง                            -  ความสูงตั้งแต่ส่วนล่างของถังรวมฝาถังไม่น้อยกว่า 1,235 มิลลิเมตร

ความสูงเฉพาะตัวถัง                        -  ความสูงของตัวถังไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร

ความกว้างของถัง                           -  ความกว้างของถังถึงขอบหูไม่น้อยกว่า 580 มิลลิเมตร

ฝาถัง                                        -  มีที่จับสามารถเปิด – ปิดได้สะดวก

                                               -  มีช่องสำหรับทิ้งขยะแบบเปิดปิดมิดชิดโดยอัตโนมัติ (Automatic Close) ขนาดความกว้างของช่องทิ้งขยะ
                                                 ไม่น้อยกว่า 37 ซม. และมีความสูงไม่น้อยกว่า 18 ซม.
                                              
-      หูช้างที่ยื่นจากตัวถัง  และฝาถัง(สำหรับไว้ให้หมุดยึด) ต้องเป็นงานชิ้นเดียวกันกับตัวถัง และฝาถัง ต้องไม่
                                                    เชื่อมหรือแปะติดเพิ่มเติม เพื่อความแข็งแรง และป้องกันฝาหลุดหาย

ด้ามมือจับของถัง                       -  ด้ามมือจับเข็นถังด้านหลังของถังมีที่จับ 2 ด้าม โดยแยกออกจากกัน เพื่อความสะดวกในการใช้งานในการเคลื่อนย้ายถัง

สีของถังและฝาถัง                          -  ตัวถังและฝาถังเป็นสีเดียวกัน

วัสดุที่ใช้ทำถัง                              -  ทำด้วยสารโพลีเอททีลีน (Polyethylene) สามารถทนต่อรังสีอุตราไวโอเลท       ทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 40 องศาเซลเซียส

การเสนอราคา                             -  ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างถังมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคาและเก็บไว้เพื่อประกอบการพิจารณาและเก็บไว้เป็นตัวอย่างในการตรวจรับ

-     ถังรองรับตัวอย่างที่นำมาแสดงเป็นถังรองรับที่มีคุณลักษณะเดียวกับที่จะส่งมอบทุกประการ

-       ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อก (Catalog) ภาพสี 

* พร้อมพ่นตราเทศบาลเมืองระนองและเลขที่ถัง
ตั้งแต่ 1/57 – 140/57 * 

  

  

 เข้าชม : 357


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle