[x] ปิดหน้าต่างนี้
Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Bahis Siteleriistanbul izmir nakliyatgeciktirici spreylercanlı bahis siteleri1080p film izlefilm izle türkçeensest pornosex filmleripornaporno film seyretastropayreplika saatistanbul escortcanlı bahis siteleripornoeskişehir escort
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพ)

พุธ ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2557


                                                                        ประกาศเทศบาลเมืองระนอง

                                เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อม จอรับภาพ)

                                                           ......................................................................

                                              ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อม จอรับภาพ) เพื่อใช้ปฎิบัติงาน

ในห้องสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                                              ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณ 140,000.-บาท

                                              - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อม จอรับภาพ) จำนวน 3 รายการ ดังนี้

                                              - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพ                          จำนวน 2 เครื่อง

                                              - จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว         จำนวน 1 จอ

                                              - อุปกรณ์ สายสัญญาณ พร้อมติดตั้ง                                          จำนวน 2 จุด

                                              ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าวและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทาง

ราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 3 – 16 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนัก

งานเทศบาลเมืองระนอง

                                              กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคาร

หลังเก่า ชั้น 2) และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในวันเดียวกัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาล

เมืองระนอง ได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 16 กันยายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212 ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th และ

www.ranongcity.go.th

                                                                                                                                ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ 2557

 

 

                                                                                                                                        นายศรัณ ทรัพย์พิศาลกุล

                                                                                                                             รองนายกเทศมนตรี ปฎิบัติราชการแทน

                                                                                                                                      นายกเทศมนตรีเมืองระนองเข้าชม : 309


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle