[x] ปิดหน้าต่างนี้
Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Bahis Siteleriistanbul izmir nakliyatgeciktirici spreylercanlı bahis siteleri1080p film izlefilm izle türkçeensest pornosex filmleripornaporno film seyretastropayreplika saatistanbul escortcanlı bahis siteleripornoeskişehir escort
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

ตกลงราคา
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง

พุธ ที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552


 

ประกาศเทศบาลเมืองระนอง

เรื่อง  การประมูลหาผู้ลงทุนเพื่อก่อสร้างตลาดกลางและอาคารพาณิชย์ในที่ดิน

ของเทศบาลเมืองระนองเพื่อการให้เช่า

....................................................

                        ด้วยเทศบาลเมืองระนอง  มีความประสงค์จะจัดหาประโยชน์ในที่ดินว่างเปล่าถนนท่าเมือง(ถนนเฉลิมพระเกียรติครบ 6 รอบพระชนมพรรษา) ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  ซึ่งเป็นที่ดินที่เทศบาลเมืองระนองได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้จัดหาประโยชน์โดยการให้เช่าเพื่อนำรายได้มาบำรุงท้องถิ่นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 17  กรกฎาคม 2529  ขนาดเนื้อที่16 ไร่ 2 งาน 10 วา ตามแผนผังท้ายประกาศนี้  โดยวิธีประมูลให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างอาคาร    ตลาดกลาง   อาคาร-พาณิชย์และห้องน้ำ รวมตลอดถึงส่วนควบต่าง ๆ ในที่ดินดังกล่าว  โดยเทศบาลให้ผู้ลงทุนได้รับสิทธิการเช่าอาคาร  ตลาดกลาง  อาคารพาณิชย์ และห้องน้ำ  เป็นระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  รายละเอียดในเอกสารการประมูลท้ายประกาศนี้

                        ผู้เข้าประมูลจะต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง  มีอาชีพที่มั่นคงและเชื่อถือได้และไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                        กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง    ในวันที่    6    มกราคม 2553   โดยให้ไปลงทะเบียนดูสถานที่ 

 ณ กองคลัง  สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง  ถนนเพิ่มผล  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  ในเวลา  10.00 นาฬิกา ถึงเวลา  10.30  นาฬิกา  พร้อมทั้งรับฟังคำชี้แจงและรายละเอียดเพิ่มเติม  (ถ้ามี)

                    กำหนดยื่นซองประมูล     ในวันที่  8   มีนาคม 2553  ระหว่างเวลา 10.00 นาฬิกา  ถึงเวลา  10.30 นาฬิกา    ห้องประชุมเล็ก   สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง   ชั้น 2 (อาคารหลังเก่า)  และกำหนดเปิดซองประมูลในวันเดียวกันเวลา   10.45 นาฬิกา  เป็นต้นไป

                   กำหนดประกาศผลการประมูล   ในวันที่  24 มีนาคม 2553    กองคลัง  สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

                        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูลในราคาชุดละ 5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน )  ได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้  กองคลัง  สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง  ระหว่างวันที่  22 ธันวาคม  2552   ถึงวันที่ 5  มกราคม 2553   หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข  0-7783-3212    ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ    วันที่   22  ธันวาคม  2552

 

 

 

           (นายสมบุญ  ติกวัฒนานนท์)

           นายกเทศมนตรีเมืองระนองเข้าชม : 994


ตกลงราคา 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 11 / มิ.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 5 / มี.ค. / 2558
      แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 28 / ต.ค. / 2557
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 30 เส้น 21 / เม.ย. / 2557
      ประมูลจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3) 7 / ธ.ค. / 2555


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle