[x] ปิดหน้าต่างนี้
Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Bahis Siteleriistanbul izmir nakliyatgeciktirici spreylercanlı bahis siteleri1080p film izlefilm izle türkçeensest pornosex filmleripornaporno film seyretastropayreplika saatistanbul escortcanlı bahis siteleripornoeskişehir escort
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
สอบราคาจ้างตีเส้นจราจรพร้อมทาสีขอบทางถนนภายในเขตเทศบาลเมืองระนอง

อังคาร ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2557


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
      เรื่อง สอบราคาจ้างตีเส้นจราจรพร้อมทาสีขอบทางถนนภายในเขตเทศบาลเมืองระนอง  
......................................................................
                     ด้วยเทศบาลเมืองระนอง   มีความประสงค์จ้างตีเส้นจราจรพร้อมทาสีขอบทางถนนภายในเขตเทศบาลเมืองระนอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
           - งานตีเส้นจราจรพร้อมเส้นจอดรถสีเทอร์โมพลาสติก รวมพื้นที่ 1,425 ตรม.
.                    - งานทาสีขอบทาง แดง ขาว เหลือง รวมพื้นที่ 1,417 ตรม.                       
                                ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำพัสดุที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันในสัญญาเดียวกัน  ที่มีวงเงินไม่น้อยกว่า 390,000.-บาท และไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อนึ่งราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน 780,000.-บาท
กำหนดดูสถานที่ วันที่ 29 กันยายน  2557 ระหว่างเวลา 09.30 – 10.00 น. ให้ไปพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (กองช่าง) ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานจะนำไปดูสถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน  หากผู้ที่จะเข้ายื่นซองไม่สามารถไปดูสถานที่ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง จะมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้ โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจกับเจ้าหน้าที่ด้วยในกรณีผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ปฏิบัติงาน เทศบาลจะถือว่าได้รับทราบรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติแล้ว
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 16 – 29 กันยายน  พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
                   กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า ชั้น 2) และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในวันเดียวกัน
                    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน 
กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ได้ตั้งแต่วันที่  16 – 29 กันยายน  พ.ศ. 2557 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลข 0-7782-3838 , 0-7783-3212 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th

                                                ประกาศ ณ วันที่   16 กันยายน  พ.ศ.2557 

                                   
 
 
 
 
 
 


เข้าชม : 334


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle