[x] ปิดหน้าต่างนี้
Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Bahis Siteleriistanbul izmir nakliyatgeciktirici spreylercanlı bahis siteleri1080p film izlefilm izle türkçeensest pornosex filmleripornaporno film seyretastropayreplika saatistanbul escortcanlı bahis siteleripornoeskişehir escort
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดสวนสาธารณะรักษะวาริน

พุธ ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง

                                                                                                                                                                 เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดสวนสาธารณะรักษะวาริน   (บ่อน้ำร้อน ทำความสะอาดบ่อบำบัด)                                                     
                                                                                                                                                                                                                     …………………………………………….……………

                ด้วยเทศบาลเมืองระนอง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาด สวนสาธารณะรักษะวาริน (บ่อน้ำร้อน
ทำความสะอาดบ่อบำบัด)  กำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน   993,684.- บาท      (เก้าแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)
ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา และไม่เป็น  ผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

             กำหนดดูสถานที่ วันที่ 21  ตุลาคม พ.ศ. 2557ระหว่างเวลา 09.00 –  10.00 น. ให้ไปพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (ห้องกองช่าง เทศบาลเมืองระนอง) ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน
จะนำไปดู สถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ที่จะเข้ายื่นซองไม่สามารถไปดูสถานที่ปฏิบัติงานด้วยตนเอง  จะมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้  โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย ในกรณีผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ปฏิบัติงานเทศบาลจะถือว่าได้รับทราบรายละเอียดของการปฏิบัติงานแล้ว

                               กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  8 ตุลาคม – 21 ตุลาคม  พ.ศ.2557  ระหว่างเวลา 08.30 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง  และจะประกาศผลผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในวันที่  22  ตุลาคมพ.ศ. 2557        

                              กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  22  ตุลาคม พ.ศ. 2557  ตั้งแต่เวลา 10.00 . เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารเทศบาลเมืองระนอง (หลังเก่า) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคา  ชุดละ 500 .-บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่าง วันที่  8 ตุลาคม       21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077)  823838,833212 ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th  และ www.ranongcity.go.th         

                                ประกาศ ณ วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ.  2557 

เข้าชม : 308


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle