[x] ปิดหน้าต่างนี้
Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Bahis Siteleriistanbul izmir nakliyatgeciktirici spreylercanlı bahis siteleri1080p film izlefilm izle türkçeensest pornosex filmleripornaporno film seyretastropayreplika saatistanbul escortcanlı bahis siteleripornoeskişehir escort
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
สอบราคาซื้อถังรองรับขยะโพลีเอททีลีน

ศุกร์ ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2558


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง สอบราคาซื้อถังรองรับขยะโพลีเอททีลีน     
......................................................................
                     ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อถังรองรับขยะโพลีเอททีลีน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร สีเขียว  พร้อมพ่นตราเทศบาลเมืองระนองและเลขที่ถัง ตั้งแต่ 1/58 – 130/58  จำนวน 130 ใบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ ราคากลางที่กำหนด ถังขยะโพลีเอททีลีน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร  จำนวน 130 ใบๆละ 1,965.-บาท เป็นเงิน 255,450.- บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
                     ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าวและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
                   กำหนดยื่นซองสอบราคาภายในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 โดยในวันที่ 19 – 30 มกราคม พ.ศ. 2558  ให้ยื่นที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ในวันราชการ และ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 ให้ยื่น ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น 2   ระหว่างเวลา 10.00–11.00 น.
                      กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น 2  และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในวันเดียวกัน 
                      ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท  ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน 
กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ได้ตั้งแต่ในวันที่ 19 30 มกราคม พ.ศ. 2558  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212  ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th    

                                                ประกาศ ณ วันที่  16 มกราคม พ.ศ 2558

                                   
 
 
 
 


เข้าชม : 306


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle