[x] ปิดหน้าต่างนี้
Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Bahis Siteleriistanbul izmir nakliyatgeciktirici spreylercanlı bahis siteleri1080p film izlefilm izle türkçeensest pornosex filmleripornaporno film seyretastropayreplika saatistanbul escortcanlı bahis siteleripornoeskişehir escort
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

ตกลงราคา
สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ

พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558


                              ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
                              เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
                           …………………………………………….……………
 
                        ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้นำชุมชน และคณะกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองระนอง  เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2558  มีกำหนด 4 คืน 5 วันณ จังหวัดพิษณุโลก , จังหวัดพิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ์  รายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้
                       กำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน  
320,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาและไม่เป็น ผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
                    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 5 มีนาคม – 19 มีนาคม  พ.ศ. 2558  โดยในวันที่   5  มีนาคม 2558 – 18 มีนาคม 2558  ให้ยื่นที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น. ในวันราชการ และ ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 ให้ยื่น ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดระนอง ชั้น 2 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
                     กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  20 มีนาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 10.00 นเป็นต้นไป  ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดระนอง ชั้น2 และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในวันที่  20 มีนาคม 2558  
            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่าง วันที่  5 มีนาคม 2558 – 18 มีนาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212  ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th  และ www.ranongcity.go.th     
 
      
ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม  พ.ศ. 2558


เข้าชม : 279


ตกลงราคา 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 11 / มิ.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 5 / มี.ค. / 2558
      แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 28 / ต.ค. / 2557
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 30 เส้น 21 / เม.ย. / 2557
      ประมูลจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3) 7 / ธ.ค. / 2555


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle