[x] ปิดหน้าต่างนี้
Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Bahis Siteleriistanbul izmir nakliyatgeciktirici spreylercanlı bahis siteleri1080p film izlefilm izle türkçeensest pornosex filmleripornaporno film seyretastropayreplika saatistanbul escortcanlı bahis siteleripornoeskişehir escort
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดโยธวาธิต) โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม

ศุกร์ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2558


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
  เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดโยธวาธิต) โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม
.......................................
                   ด้วยกองการศึกษา เทศบาลเมืองระนอง ได้ขออนุมัติซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดโยธวาธิต) เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สังกัดเทศบาลเมืองระนอง ตามหมวด/ประเภท และงบประมาณ ดังนี้
                   ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดโยธวาธิต) งบประมาณ 197,000.-บาท (ราคากลาง 196,800 บาท)
                   1. เครื่องแต่งกาย สำหรับนักดนตรี                              จำนวน   40    ชุด
                   2. เครื่องแต่งกาย สำหรับคฑากร                               จำนวน     1    ชุด
 
                   ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทุกชนิดจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน
                   ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าวและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
                    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 3 – 22 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง และในวันที่ 23 เมษายน  2558  ตั้งแต่เวลา 10.00 -11.00 น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดระนอง ชั้น 2 และประกาศชื่อผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในวันเดียวกัน
                                กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 24 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดระนอง จ.ระนอง ชั้น 2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 22 เมษายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212 ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th 
                            
                                                ประกาศ ณ วันที่   3    เมษายน พ.ศ. 2558
                                             นายพินิจ ตันกุล
                                                นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
 
เข้าชม : 221


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle