[x] ปิดหน้าต่างนี้
Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Bahis Siteleriistanbul izmir nakliyatgeciktirici spreylercanlı bahis siteleri1080p film izlefilm izle türkçeensest pornosex filmleripornaporno film seyretastropayreplika saatistanbul escortcanlı bahis siteleripornoeskişehir escort
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
ก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำซอยย่อยในถนนด่านท่าเมืองเริ่มต้นจากบ้านเลขที่50/35

พุธ ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2558


                                                                          

 
 
                                       ประกาศเทศบาลเมืองระนอง              

                           เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ
                              ซอยย่อยในถนนด่านท่าเมือง เริ่มต้นจากบ้านเลขที่   50/35

                                                                ……………………………………

                                 ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ   ซอยย่อยในถนนด่านท่าเมือง
เริ่มต้นจากบ้านเลขที่  50/35 ดังรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองระนอง
เลขที่ 01
3/2558

                    
       ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานประเภทเดียวกัน 

ในสัญญาเดียวกันที่มีวงเงินไม่น้อยกว่า  257,500.00- บาท  และเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
และไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
 อนึ่งราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน  515,000.-บาท

         กำหนดดูสถานที่ วันที่  24 เมษายน ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น.
ให้ไปพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง  กองช่าง ซึ่งผู้ควบคุมงาน จะนำไปดูสถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
หากผู้ที่จะเข้ายื่นซองไม่สามารถไปดูสถานที่งานจ้างดังกล่าวด้วยตนเอง จะมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้
โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย ในกรณีผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ เทศบาลจะถือว่าได้รับทราบรายละเอียดของงานจ้างดังกล่าวแล้ว

                   กำหนดยื่นซองสอบราคา   ภายในวันที่  8  เมษายน  2558 –  27  เมษายน 2558   โดยในวันที่   8 เมษายน 2558 –  24  เมษายน  2558 ให้ยื่นที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่างเวลา
 08.30
16.30 น. ในวันราชการ  และ ในวันที่  27  เมษายน 2558   ให้ยื่น ณ  ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดระนอง ชั้น 2 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

                   กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  28  เมษายน 2558   ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป     ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดระนอง  ชั้น 2 และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในวันที่  28  เมษายน 2558   

        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.-  บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่าง วันที่  8 เมษายน 2558 –  24  เมษายน 2558  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077)  823838,833212  ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th  และ www.ranongcity.go.th      


          ประกาศ ณ วันที่  8 เมษายน  .. 2558  

เข้าชม : 222


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle