[x] ปิดหน้าต่างนี้
Bahis Siteleriistanbul izmir nakliyatgeciktirici spreylercanlı bahis siteleri1080p film izlefilm izle türkçeensest pornosex filmleripornaporno film seyretastropayreplika saatistanbul escortcanlı bahis siteleripornoeskişehir escort
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาลอกคูระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองระนอง (ครั้งที่ 2)

จันทร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558


                                             ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
                 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาลอกคูระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองระนอง (ครั้งที่ 2)   
                                                                                …………………………………………
ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาลอกคูระบายน้ำ ภายในเขต
เทศบาลเมืองระนอง ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
 อนึ่ง ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 607,989.77 บาท จำนวน 7 รายการ ดังนี้
    1. ซอยระนองจัดสรร 9 กว้าง 0.60 ม. X ลึกเฉลี่ย 0.25 ม.           ยาวจำนวน     796 เมตร
                     2. ท่าเมืองซอย 1 กว้าง 0.80 ม.
X ลึกเฉลี่ย 0.20 ม.                 ยาวจำนวน     400 เมตร
                     3. ซอยประปา กว้าง 0.60 ม.
X ลึกเฉลี่ย 0.20 ม.                     ยาวจำนวน     980 เมตร
                     4. ถนนผาดาด กว้าง 0.80 ม.
X ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.                      ยาวจำนวน 1,204 เมตร
                     5. ซอยผาดาด 1 กว้าง 0.60 ม.
X ลึกเฉลี่ย 0.20 ม.                   ยาวจำนวน     400 เมตร
                     6. ซอยผาดาด 2 กว้าง 0.60 ม.
X ลึกเฉลี่ย 0.25 ม.                   ยาวจำนวน     400 เมตร
                     7. งานขนย้ายดินที่ขุดระยะทางไม่เกิน 3 กม.                              รวม         697.96 ลบ.ม.
         กำหนดดูสถานที่ วันที่  8 มิถุนายน  2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 09.30 น. ให้ไปพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ( กองสาธารณสุขฯ ) ซึ่งผู้ควบคุมงาน จะนำไปดูสถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ที่จะเข้ายื่นซองไม่สามารถไปดูสถานที่งานจ้างดังกล่าวด้วยตนเอง จะมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้ โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย ในกรณีผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ เทศบาลจะถือว่าได้รับทราบรายละเอียดของงานจ้างดังกล่าวแล้ว
                             กำหนดยื่นซองสอบราคาภายในวันที่ 25 พฤษภาคม  2558 – 9 มิถุนายน 2558 โดยในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 – 8 มิถุนายน 2558 ให้ยื่นที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ในวันราชการ และ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558  ให้ยื่น ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น 2   ระหว่างเวลา 10.00–11.00 น.
                    กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่10 มิถุนายน 2558   ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น 2  และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในวันเดียวกัน 
           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500 .- บาท   ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน  
กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่าง วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 – 8 มิถุนายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077)823838,833212 ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th        
 
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
 
 
 
 


เข้าชม : 226


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle