[x] ปิดหน้าต่างนี้
Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Bahis Siteleriistanbul izmir nakliyatgeciktirici spreylercanlı bahis siteleri1080p film izlefilm izle türkçeensest pornosex filmleripornaporno film seyretastropayreplika saatistanbul escortcanlı bahis siteleripornoeskişehir escort
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
สอบราคาจ้างซ่อมรถขยะ ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 80-3086

ศุกร์ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558


      ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
                         เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมรถขยะ ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 80-3086
 
                                              ………………………………
 
                   ด้วยเทศบาลเมืองระนอง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมรถขยะ ยี่ห้อมิตซูบิชิ  หมายเลข-ทะเบียน 80-3086 จำนวน 31 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้าง ประมาณการราคากลางจัดซ่อมรถคันดังกล่าว คิดเป็นราคากลางเป็นเงิน 323,250.-บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา และเป็นผู้มีอาชีพ รับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
                        กำหนดยื่นซองสอบราคาภายในวันที่ 3 – 17 กรกฎาคม 2558  โดยในวันที่  3 – 16 กรกฎาคม 2558   ให้ยื่นที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ในวันราชการ และ ในวันที่ 17 กรกฎาคม  2558 ให้ยื่น ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น 2  ระหว่างเวลา 10.00–11.00 น.
                  กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น 2 และประกาศผู้มี -ผลประโยชน์ร่วมกัน ในวันเดียวกัน 
        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่าง วันที่  3 – 16 กรกฎาคม 2558  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212 ในวันและเวลาราชการหรือwww.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th       
 
 
                                                          ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558
 


เข้าชม : 287


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle