[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

พุธ ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
......................................................................
                   ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อนำมาซ่อมไฟฟ้าถนน ภายในเขตเทศบาลเมืองระนอง รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ นี้ รวม 24 รายการ
                   ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าวและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 30 มีนาคม   พ.ศ. 2553 16.00 ตั้งแต่เวลา 08.30 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
                   กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 31 มีนาคม   พ.ศ. 2553  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปณ  ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า ชั้น 2) และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในวันเดียวกัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ได้ตั้งแต่วันที่ 17 29 มีนาคม   พ.ศ. 2553  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7782-3838 , 0-7783-3212 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.ranongcity.go.th

                                                ประกาศ ณ วันที่   17 มีนาคม   พ.ศ 2553
                                                             (นายพินิจ   ตันกุล)
                                                             รองนายกเทศมนตรี
                                                    ปฏิบัติราชการแทน  นายกเทศมนตรี

                                   
 


เข้าชม : 863


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com