[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

อังคาร ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
......................................................................
                   ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อนำมาซ่อมไฟฟ้าถนน ภายในเขตเทศบาลเมืองระนอง รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ นี้ รวม 22 รายการ
                ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าวและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554– 14.30 น    ตั้งแต่เวลา 13.30 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
                   กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า ชั้น 2) และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในวันเดียวกัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง  ได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212 ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th     

                                                            ประกาศ ณ วันที่   8    กุมภาพันธ์    พ.ศ 2554
เข้าชม : 575


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com