[x] ปิดหน้าต่างนี้
Bahis Siteleriistanbul izmir nakliyatgeciktirici spreylercanlı bahis siteleri1080p film izlefilm izle türkçeensest pornosex filmleripornaporno film seyretastropayreplika saatistanbul escortcanlı bahis siteleripornoeskişehir escort
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
ประกาศสอบราคาจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาล

อังคาร ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
              เรื่อง สอบราคาจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาล
………………………………
 
ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาล
พื้นที่ถนนท่าเมืองทั้งหมดพร้อมซอยแยกทุกซอย, ถนนท่าเมือง(เฉลิมพระเกียรติ) รวมซอยแยกทั้งหมด และถนนทวีสินค้าทุกซอยแยก รวมความยาว 10,491.50 เมตร ประมาณการราคากลางเป็นเงิน 282,000 มีกำหนด 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา และเป็นผู้มีอาชีพ รับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
       กำหนดดูสถานที่ วันที่ 29 เมษายน 2554 ระหว่างเวลา 09.30 10.00 น. ให้ไปพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (ห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองระนอง) ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานจะนำไปดูสถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ที่จะเข้ายื่นซองไม่สามารถไปดูสถานที่ปฏิบัติงานด้วยตนเองจะมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้ โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย ในกรณีผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ปฏิบัติงานเทศบาลจะถือว่าได้รับทราบรายละเอียดของการปฏิบัติงานแล้ว
                 กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 29 เมษายน 2554 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง และจะประกาศผลผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในวันที่ 29 เมษายน 2554  
                 กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 29 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00  น. เป็นต้นไป   ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารเทศบาลเมืองระนอง (หลังเก่า) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 .-บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่างวันที่ 19 – 28 เมษายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212 ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th
 
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554
             
                 (นายพินิจ  ตันกุล)
  รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
          นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
 


เข้าชม : 890


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle