[x] ปิดหน้าต่างนี้
Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Bahis Siteleriistanbul izmir nakliyatgeciktirici spreylercanlı bahis siteleri1080p film izlefilm izle türkçeensest pornosex filmleripornaporno film seyretastropayreplika saatistanbul escortcanlı bahis siteleripornoeskişehir escort
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตบริเวณโรงฆ่าสัตว์เก่า

พุธ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554


                                             ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
        เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตบริเวณโรงฆ่าสัตว์เก่า
                                                                                                                        …………………………………………
                                          ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตบริเวณโรงฆ่าสัตว์เก่า ดังรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองระนองเลขที่ 010/2553  
ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว   ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันในสัญญาเดียวกัน   ที่มีวงเงินไม่น้อยกว่า 178,000.-บาท  และไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ   หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  อนึ่ง 
งบประมาณอนุมัติ 330,000.-บาท(สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน  357,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่น-เจ็ดพันบาทถ้วน)
         กำหนดดูสถานที่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ระหว่างเวลา 10.00 – 10.30 น. ให้ไปพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ห้องงานพัสดุฯ กองคลัง (อาคารเทศบาลเมืองระนองหลังเก่า)   ซึ่งผู้ควบคุมงาน จะนำไปดูสถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน   หากผู้ที่จะเข้ายื่นซองไม่สามารถไปดูสถานที่งานจ้างดังกล่าวด้วยตนเอง จะมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้ โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย ในกรณีผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ เทศบาลจะถือว่าได้รับทราบรายละเอียดของงานจ้างดังกล่าวแล้ว
                    กำหนดยื่นซองสอบราคา ภายใน วันที่  13 กรกฎาคม 2554 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น.ณ งานพัสดุ และทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
                    กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  14 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า) และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในวันที่   14 กรกฎาคม 2554 
         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท   ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน   
กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่าง  วันที่  29 มิถุนายน  2554 – 11 กรกฎาคม 2554 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
(077) 823838,833212  ในวันและเวลาราชการหรือwww.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th 
 
ประกาศ ณ วันที่  29 มิถุนายน  พ.ศ. 2554
 
                      (นายพินิจ   ตันกุล)
            รองนายกเทศมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน
                   นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
 
 
 
 
 


เข้าชม : 689


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle