[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์

อังคาร ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552


 
                                                                                       ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
                                                                        เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์

......................................................................

                                          เทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์  จำนวน  1   ชุด    เพื่อใช้ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม     ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว     และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

                                         กำหนดยื่นซองสอบราคา  ภายในวันที่  29  พฤษภาคม  2552  ในเวลาราชการ   ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

                        กำหนดเปิดซองสอบราคา     ในวันที่    1  มิถุนายน    2552        ตั้งแต่เวลา  10.00  .            ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองระนอง   และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในวันเดียวกัน

                        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.–บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง  ตั้งแต่วันที่  20 – 29   พฤษภาคม  2552   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0-7782-3838 ,  0-7783-3212  ในวันและเวลาราชการ   หรือ www.ranongcity.go.th

 


                                                                                                                                         ประกาศ    วันที่   20  พฤษภาคม   2552  


เข้าชม : 794


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com