[x] ปิดหน้าต่างนี้
Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Bahis Siteleriistanbul izmir nakliyatgeciktirici spreylercanlı bahis siteleri1080p film izlefilm izle türkçeensest pornosex filmleripornaporno film seyretastropayreplika saatistanbul escortcanlı bahis siteleripornoeskişehir escort
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเหมาก่อสร้าง ปรับปรุง ห้องน้ำบริเวณศาลหลักเมือง

พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2555


                                                              ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
                                        เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเหมาก่อสร้าง ปรับปรุง ห้องน้ำบริเวณศาลหลักเมือง                                                           
                                                                ………………………………………
                ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุง ห้องน้ำบริเวณศาลหลักเมือง ดังรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองระนอง เลขที่  010/2554  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอนึ่งราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน 330,000.-บาท
      กำหนดดูสถานที่  วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ให้ไปพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง  ห้องงานพัสดุฯ กองคลัง (อาคารเทศบาลเมืองระนองหลังเก่า) ซึ่งผู้ควบคุมงาน จะนำไปดูสถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ที่จะเข้ายื่นซองไม่สามารถไปดูสถานที่งานจ้างดังกล่าวด้วยตนเอง จะมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้ โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย ในกรณีผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ เทศบาลจะถือว่าได้รับทราบรายละเอียดของงานจ้างดังกล่าวแล้ว
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ใน วันที่ 19 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
           กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00น. 
เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า) และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2555   
        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท   ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน  
กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่าง วันที่ 19 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์  2555  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212  ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th         
 
         ประกาศ ณ วันที่   19 มกราคมพ.ศ. 2555
                             (  นายพินิจ  ตันกุล  )
                                                                                                                            รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี


เข้าชม : 698


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle