[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมือง ระนอง
Developed by RanongWeb
[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ

จันทร์ ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ (ครั้งที่ 2) ........................................................ ด้วยกองช่าง เทศบาลเมืองระนอง ได้ขออนุมัติซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. คุณลักษณะทั่วไป เป็นรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ มีล้อยาง จำนวน 4 ล้อ มีเครื่องยนต์เบนซินเป็นตัวต้นกำลังในการขับเคลื่อน- ชุดใบมีดเครื่องตัดหญ้า ติดตั้งอยู่ใต้พื้นรถระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง บังคับทิศทางของรถตัดหญ้าด้วยพวงมาลัย มีไฟหน้าขนาดเหมาะสมสำหรับส่องสว่าง 2. คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับตัดหญ้าสนามทั่วๆไปบนทางพื้นราบ ชุดเครื่องตัดหญ้าสามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ 3. คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค 3.1 เครื่องยนต์ต้นกำลัง 3.1.1 เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 3.1.2 ระบบระบายความร้อน ระบายด้วยอากาศหรือน้ำ 3.1.3 ขนาดของเครื่องยนต์ต้องมีกำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 12.5 แรงม้า 3.1.4 ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ได้โดยตรงด้วยระบบไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ จำนวน 1 ลูก 3.1.5 เครื่องยนต์ต้นกำลัง ถ้าผลิตในประเทศไทยจะต้องได้รับมาตรฐาน มอก. หากเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศจะต้องได้รับมาตรฐาน ISO ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐาน หนังสือรับรองคุณภาพ พร้อมแสดงหลักฐานในวันเสนอราคา โดยรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด 3.2 ระบบขับเคลื่อน มีระบบขับเคลื่อนเดินหน้า และ ถอยหลัง มีความเร็วสูงสุดไม่ต่ำกว่า 7 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง 3.3 ชุดเครื่องตัดหญ้า เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบ 2 ใบมีด หมุนทางราบตัดหญ้าได้ไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ของใบมีดได้ตั้งแต่ 1 นิ้วขึ้นไป และปรับได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ 3.4 ขนาดของล้อยาง เป็นล้อยางชนิดสูบลม 3.5 มีที่เก็บหญ้า ทำจากวัสดุสังเคราะห์มีขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร เครื่องตัดหญ้าจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าวและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่13- 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ในวันราชการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า ชั้น 2) และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในวันเดียวกัน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212 ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th และสำหรับผู้ที่ซื้อซองสอบราคาครั้งก่อนตามประกาศสอบราคาเทศบาลเมืองระนอง ลงวันที่ 25 มกราคม 2555 มีสิทธิ์ได้รับเอกสารสอบราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารสอบราคาครั้งนี้อีก ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 (นายพินิจ ตันกุล) รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

เข้าชม : 1215


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      1 / ก.ย. / 2559
      25 / ส.ค. / 2559
      25 / ส.ค. / 2559
      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com