[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

พุธ ที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2552


 
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

......................................................................

                                                เทศบาลเมืองระนอง      มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เป็นเครื่องพ่นหมอกควันแบบสะพาย ขนาดความจุของถังน้ำยาไม่น้อยกว่า 5 ลิตร ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร   จำนวน  3 เครื่อง   สำหรับใช้พ่นหมอกควันกำจัดแมลง สัตว์พาหะนำโรค ฯลฯ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในเขตเทศบาลเมืองระนอง    ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว     และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

                        กำหนดยื่นซองสอบราคา  ภายในวันที่  15  มิถุนายน  2552  ในเวลาราชการ   ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

                        กำหนดเปิดซองสอบราคา     ในวันที่    16  มิถุนายน    2552    ตั้งแต่เวลา  10.00  .    ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองระนอง   และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในวันเดียวกัน

                                               ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.–บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง  ตั้งแต่วันที่  5 – 15  มิถุนายน  2552   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0-7782-3838 ,  0-7783-3212    ในวันและเวลาราชการหรือ www.ranongcity.go.th

                                                                                   ประกาศ    วันที่   5  มิถุนายน   2552  เข้าชม : 818


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com