[x] ปิดหน้าต่างนี้
Bahis Siteleriistanbul izmir nakliyatgeciktirici spreylercanlı bahis siteleri1080p film izlefilm izle türkçeensest pornosex filmleripornaporno film seyretastropayreplika saatistanbul escortcanlı bahis siteleripornoeskişehir escort
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555


 

 ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ห้องโสตทัศนูปกรณ์) 
........................................................
                 ด้วยกองการศึกษา เทศบาลเมืองระนอง ได้ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ) สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จำนวน 1 รายการ ดังต่อไปนี้  
                       ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา (ห้องโสตทัศนูปกรณ์ )  งบประมาณ 400,000.-บาท
                     ประกอบด้วยรายละเอียดครุภัณฑ์ (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)จำนวน 5 แผ่น ดังรายละเอียดที่แนบ
                     ครุภัณฑ์การศึกษาจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน และจะต้องสำเนาเอกสารดังกล่าวมาแสดงต่อคณะกรรมการฯ ในวันยื่นซองสอบราคา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
                    ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าวและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
                      กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  28 มิ.ย. – 11 ก.ค.  พ.ศ. 2555  ตั้งแต่เวลา  08.30  –  16.30  น.             ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
                      กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  12  ก.ค. พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า ชั้น 2) และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ในวันเดียวกัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. – 11 ก.ค. พ.ศ. 2555  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212 ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th         

                                                               
                                                                ประกาศ ณ วันที่   28  มิถุนายน  พ.ศ 2555
                                                                                  (นายพินิจ  ตันกุล) 
                                                      รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
 
 
 

 เข้าชม : 945


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle