[x] ปิดหน้าต่างนี้
Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Bahis Siteleriistanbul izmir nakliyatgeciktirici spreylercanlı bahis siteleri1080p film izlefilm izle türkçeensest pornosex filmleripornaporno film seyretastropayreplika saatistanbul escortcanlı bahis siteleripornoeskişehir escort
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเพื่อสุขภาพ ค.ส.ล.

พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555


                                   ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
         เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเพื่อสุขภาพ ค.ส.ล. บริเวณสนามกีฬาด่านท่าเมือง
                                                                              …………………………………………
ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเพื่อสุขภาพ ค.ส.ล. บริเวณสนามกีฬาด่านท่าเมือง ขนาด 20.00 x20.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองระนอง เลขที่ 002/2555  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือ
บุคคลธรรมดาและเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  และไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
 อนึ่งราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน 300,000.-บาท
กำหนดดูสถานที่ วันที่ 5 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00-09.30 น. ให้ไปพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (ห้องงานพัสดุฯ ) ซึ่งผู้ควบคุมงาน จะนำไปดูสถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ที่จะเข้ายื่นซองไม่สามารถไปดูสถานที่งานจ้างดังกล่าวด้วยตนเอง จะมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้ โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย ในกรณีผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ เทศบาลจะถือว่าได้รับทราบรายละเอียดของงานจ้างดังกล่าวแล้ว
กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ วันที่ 23 สิงหาคม – 5 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 .   ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  6 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า) และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในวันที่ 6 กันยายน  2555 
        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500 .- บาท   ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน   
กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่าง วันที่ 23 สิงหาคม – 5 กันยายน 2555  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212 ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th          
 
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555
 
 


เข้าชม : 600


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle