[x] ปิดหน้าต่างนี้
Bahis Siteleriistanbul izmir nakliyatgeciktirici spreylercanlı bahis siteleri1080p film izlefilm izle türkçeensest pornosex filmleripornaporno film seyretastropayreplika saatistanbul escortcanlı bahis siteleripornoeskişehir escort
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาเอกชน รักษาความสะอาด พื้นที่บริเวณอาคารพระที่นั่งรัตนรังสรรค์

พุธ ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555


                                                       
                                                                ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ บริเวณอาคารพระที่นั่งรัตนรังสรรค์
………………………………
 
                         ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด
                 พื้นที่บริเวณอาคารพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ กำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน 531,480 บาท (ห้าแสนสามหมื่น- หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา และเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันในสัญญาเดียวกัน ที่มีวงเงินไม่น้อยกว่า265,740.- บาท และไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
             กำหนดดูสถานที่ วันที่  26 ตุลาคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น. ให้ไปพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (ห้องกองช่าง เทศบาลเมืองระนอง) ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานจะนำไปดูสถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ที่จะเข้ายื่นซองไม่สามารถไปดูสถานที่ปฏิบัติงานด้วยตนเองจะมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้ โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย ในกรณีผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ปฏิบัติงานเทศบาลจะถือว่าได้รับทราบรายละเอียดของการปฏิบัติงานแล้ว
                         กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 17 - 26 ตุลาคม 2555  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง และจะประกาศผลผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในวันที่   26  ตุลาคม 2555  
                       กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 29  ตุลาคม  2555  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป    ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารเทศบาลเมืองระนอง (หลังเก่า) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคา ชุดละ  500 .-บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่างวันที่ 17- 26 ตุลาคม 2555  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077)823838,833212 ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th           
     ประกาศ ณ วันที่ 17  ตุลาคม พ.ศ. 2555
               (นายพินิจ ตันกุล)
 รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองระนอง


เข้าชม : 789


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle