[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
ประกาศสอบราคาซื้อ ถังรองรับขยะ

อังคาร ที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552


 
                                                                                   ประกาศเทศบาลเมืองระนอง

เรื่อง  สอบราคาซื้อ ถังรองรับขยะ

......................................................................

                                                เทศบาลเมืองระนอง    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ถังรองรับขยะโพลี เอสทีลีน ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า  250 ลิตร    จำนวน  130 ใบ      ความหนาของตัวถังไม่น้อยกว่า 4 มม.   รูปทรงถังขยะเป็นสี่เหลี่ยม มีล้อเข็นและที่ฝามีช่องทิ้งขยะ  ถังขยะเป็นสีเขียว พร้อมเขียนข้อความ  เทศบาลเมืองระนอง  โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด และเลขจำนวนถัง/ ..  โดยเริ่มจากเลขที่ 1/2553  ผู้เสนอราคาต้องแนบรูปแบบแค็ตตาล๊อคพร้อมกับซองเสนอราคามาด้วย 1 ชุด   สำหรับนำมาใช้ในการรองรับขยะตามชุมชนที่ถูกน้ำท่วม  ภายในเขตเทศบาลเมืองระนอง  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าวและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ      หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

                        กำหนดยื่นซองสอบราคา        ภายในวันที่   2  พฤศจิกายน  2552       ในเวลาราชการ   ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

                        กำหนดเปิดซองสอบราคา    ในวันที่    3  พฤศจิกายน    2552     ตั้งแต่เวลา  10.00   .
   ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองระนอง

                        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500. - บาท  ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง        ตั้งแต่วันที่   22 ตุลาคม 2  พฤศจิกายน  2552   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7782-3838 , 0-7783-3212 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.muangranong.go.th


                                                            ประกาศ    วันที่    22  ตุลาคม  พ.ศ. 2552 
                                    เข้าชม : 886


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com