[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนและตำบล.

ศุกร์ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561เทศบาลเมืองระนองจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนและตำบล

เทศบาลเมืองระนองจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนและระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 1/2561

                เมื่อระหว่างวันที่ 21-29 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองระนองได้จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนขึ้นในชุมชนจำนวน 20 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองระนอง และวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ได้จัดการประชุมระดับตำบล ที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 3 เทศบาลเมืองระนอง

                การประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับชุมชนและตำบลครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  รายละเอียดโครงการเพื่อพัฒนา ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนวน 8 โครงการ แผนการพัฒนาการศึกษา จำนวน 4 โครงการ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวน 1 โครงการ การพัฒนาการเมืองการบริหาร จำนวน 1 โครงการ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการจัดประชุมแล้ว เทศบาลเมืองระนองจะได้มีการประกาศใช้แผนต่อไป///อังคณา วรนุช/3 ส.ค.61

เข้าชม : 46


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เปิดงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2561. 10 / ต.ค. / 2561
      โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ร่วมกับทีมวิสาหกิจชุมชนจัด Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศล. 9 / ต.ค. / 2561
      งานแถลงข่าวประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2561. 4 / ต.ค. / 2561
      เปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองระนอง กิจกรรม โครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม. 25 / ก.ย. / 2561
      เทศบาลเมืองระนองเปิดการแข่งขันฟุตซอลระดับเยาวชนชาย. 25 / ก.ย. / 2561


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com