[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองร่วมพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง.

ศุกร์ ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561นายกเทศมนตรีเมืองระนองร่วมพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง

                วันนี้ (16 ส.ค. 61) เวลา 09.45 น. ที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 ด่านท่าเมือง ได้มีพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้จัดทำโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย"  เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเหมาะสม สมดุล โดยช่วยปลูกต้นไม้ สร้างป่า ดูแลรักษาป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง และใช้ประโยชน์จากป่าตามความเหมาะสมอย่างยั่งยืน ซึ่งป่าชายเลนกลางเมืองระนองแห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกในการดำเนินโครงการ มีเนื้อที่ประมาณ 2,080ไร่ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนอง เป็นพื้นที่มีความโดดเด่น เหมาะเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่ตั้งอยู่กลางเมืองระนอง สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีป่าชายเลนธรรมชาติเก่าแก่ดังเดิมที่ยังคงมีสภาพสมบูรณ์ โดยมีต้นโกงกางใบเล็ก อายุประมาณ 200 ปี

และได้มีการฟื้นฟูพัฒนาป่าชายเลน โดยการมีส่วนร่วมในรูปแบบ "ประชารัฐ" ที่เปลี่ยนพื้นที่เสื่อมโทรมวิกฤติ เป็นเเหล่งศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในปัจจุบัน โดยได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งมีพัฒนาต่อยอด โดยการจัดทำทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนจัดทำหอชมป่าชายเลนในเมือง จัดทำเเหล่งรวมพันธุ์ไม้เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้เก่าแก่ดั้งเดิมของจังหวัดระนอง จัดทำพื้นที่ป่าของเด็ก จัดทำศาลาและอาคารนิทรรศการ รวมทั้งพื้นที่ออกกำลังกายด้วย โดยภายในงานได้มีการมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนจังหวัดระนอง  //// อังคณา วรนุช/16 ส.ค.61เข้าชม : 57


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ปี 62. 12 / ก.พ. / 2562
      เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเข้าจังหวะในผู้สูงอายุ. 11 / ก.พ. / 2562
      เปิดเทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ประจำปี 2562. 7 / ก.พ. / 2562
      ตรุษจีนเรืองราษฎร์วันนี้ ปิดถนนสี่โมงเย็น วันถัดไปปิดห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืน. 5 / ก.พ. / 2562
      งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สวนสุขภาพ หน้าเทศบาลเมืองระนอง . 15 / ม.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com