[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษา ปลูกฝังการเล่นกีฬา และเพื่อความสามัคคี .

พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561


กีฬาสีโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม

โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษา ปลูกฝังการเล่นกีฬา และเพื่อความสามัคคี

                วันนี้ (23 ส.ค.61 ) เวลา 09.45 น. ที่โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม ได้มีพิธีเปิดการแข่งขัน แข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน นายภัทรภานุเดช สุทธิรัตน์  รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน คณะครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วม

                นายภัทรภานุเดช สุทธิรัตน์  รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง กล่าวว่า การจัดงานแข่งขันกีฬาครั้งนี้  เป็นการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในสถานศึกษา เพื่อมุ่งมั่นความเป็นชัย การสร้างเสริมสมรรถนะทางด้านการกีฬา จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 22 – 23 ส.ค.61  มีการแข่งขันประเภทกีฬาสากล คือ แชร์บอล ฟุตบอล เกมการละเล่น กีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันของคณะครูกลุ่มสีและผู้บริหารของ รร.วัดอุปนันทาราม การประกวดกองเชียร์

โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อพัฒนาการกีฬา โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม  เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป สนใจกีฬาหลีกเลี่ยงจากปัญหายาเสพติด เพื่อพัฒนานักกีฬา และทักษะการกีฬา ทำให้ร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย ซึ่งนำไปสู่ความรู้รักสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ

 เข้าชม : 62


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ปี 62. 12 / ก.พ. / 2562
      เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเข้าจังหวะในผู้สูงอายุ. 11 / ก.พ. / 2562
      เปิดเทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ประจำปี 2562. 7 / ก.พ. / 2562
      ตรุษจีนเรืองราษฎร์วันนี้ ปิดถนนสี่โมงเย็น วันถัดไปปิดห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืน. 5 / ก.พ. / 2562
      งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สวนสุขภาพ หน้าเทศบาลเมืองระนอง . 15 / ม.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com