[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองระนอง.

พุธ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองระนอง

วันนี้ (29 ส.ค. 2561) เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมทินิดี  ได้มีการจัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยมีนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการชุมชนจากเขตเทศบาลเมืองระนอง จำนวน 20 ชุมชน

นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง กล่าวว่า ตามที่เทศบาลเมืองระนอง ได้มีการจัดตั้งชุมชนย่อยขึ้นในเขตเทศบาลฯ จำนวน 20 ชุมชน ตามแนวทางแผนมหาดไทยแม่บท (ฉบับที่ 4) และแนวทางของกรมการปกครอง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง และพัฒนาท้องถิ่น โดยการทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการชุมชน ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนที่ได้มาจากการเลือกตั้ง อีกทั้ง เทศบาลเมืองระนอง ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชน ทำให้มีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนตนเองและท้องถิ่น

ทางเทศบาลเมืองระนองได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน จึงได้จัดทำ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนให้เกิดความรู้ ทักษะ ทัศนคติ มีพฤติกรรมที่ดีในการพัฒนาร่วมกัน แก้ไขปัญหาชุมชนของตนเองและท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานเทศบาลฯ และชุมชน

โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยการมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างชุมชน และแม่ตัวอย่างชุมชน การมอบต้นกล้าผักสวนครัวให้สมาชิกนำไปปลูก การบรรยายกฎหมายรอบรู้ รอบตัว รู้จริงไม่ถูกหลอก วิทยากรจากสำนักงานคุมประพฤติ และกิจกรรมการให้ความรู้ก้าวย่างตามรอยพ่อเรียนรู้เกษตรแบบพอเพียง วิทยาการจากเกษตรอำเภอ และการสัมมนาให้ความรู้เรื่องบทบาทและหน้าของผู้นำชุมชนในการพัฒนาชุมชนตัวเอง มีคณะกรรมการชุมชน 20 ชุมชน จำนวน 120 คนจากเขตเทศบาลเมืองระนองเข้าร่วม///อังคณา วรนุช/ข่าว/290861เข้าชม : 51


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      งานลอยกระทงเทศบาลเมืองระนองคึกคัก คุมเข้มห้ามขายและจุดโคมลอย . 23 / พ.ย. / 2561
      นายกเทศมนตรีเมืองระนองมอบกระเช้าผู้ป่วย. 15 / พ.ย. / 2561
      เทศบาลเมืองระนองร่วมวางพวงมาลาวันพระบิดาแห่งฝนหลวง. 15 / พ.ย. / 2561
      ประกาศเทศบาลเมืองระนอง. 8 / พ.ย. / 2561
      พิธีจุดเทียนถวายบังคมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. 26 / ต.ค. / 2561


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com