[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
กิจกรรมฝึกอาชีพทำขนมจีบและซาลาเปาให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองระนอง.

พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561กิจกรรมฝึกอาชีพทำขนมจีบและซาลาเปาให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองระนอง

วันนี้ (30 ส.ค. 2561) เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองระนองได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพการทำซาลาเปาและขนมจีบ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากเขตเทศบาลเมืองระนองจำนวน 30 คน

สืบเนื่องจากในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอย่างมากมาย ทั้งทางกายภาพ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุมากกว่าคนวัยอื่นๆ ทำให้ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ ซึ่งนับเป็นสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด ในขณะที่ความสามารถในการปรับตัวของผู้สูงอายุจะลดลง อันเนื่องมาจากปัจจัยสำคัญ คือ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายมากในหลายระบบ

การจัดกิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพัฒนาการที่ดี เกิดความสุขทางจิตใจ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการฝึกอาชีพ ได้มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรม และพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน  มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำขนมจีบและซาลาเปาจากตำบลทับหลี มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน จัดการฝึกสอนทั้งหมด 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 29 30 สิงหาคม //อังคณา วรนุช/ข่าว/30 ส.ค.61

เข้าชม : 58


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      งานลอยกระทงเทศบาลเมืองระนองคึกคัก คุมเข้มห้ามขายและจุดโคมลอย . 23 / พ.ย. / 2561
      นายกเทศมนตรีเมืองระนองมอบกระเช้าผู้ป่วย. 15 / พ.ย. / 2561
      เทศบาลเมืองระนองร่วมวางพวงมาลาวันพระบิดาแห่งฝนหลวง. 15 / พ.ย. / 2561
      ประกาศเทศบาลเมืองระนอง. 8 / พ.ย. / 2561
      พิธีจุดเทียนถวายบังคมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. 26 / ต.ค. / 2561


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com