[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองเปิดอบรมเจ้าบ้านน้อยเมืองระนอง.

อังคาร ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2561เทศบาลเมืองระนองเปิดอบรมเจ้าบ้านน้อยเมืองระนอง

วันนี้ (4 ก.ย. 61) เวลา 09.0 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองระนอง  ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเจ้าบ้านเมืองระนอง ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยนายภัทรภานุเดช สุทธิรัตน์  รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธานในพิธี

                นายภัทรภานุเดช สุทธิรัตน์  รองนายกเทศมนตรีเมืองระนองกล่าวว่า  ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง ที่มีความโดดเด่น เพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย และการผสมผสานกันอย่างลงตัว ทั้งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรมและเชิงประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะน้ำแร่ร้อนธรรมชาติเก่าแก่และมีชื่อเสียง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ "การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ" อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆ อยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนอง ได้แก่ ศาลหลักเมืองระนอง ,อนุสาวรีย์เจ้าเมืองระนอง (คอซู้เจียง ณ ระนอง) , อนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5, พระราชวังรัตนรังสรรค์ , เนินประวัติศาสตร์ , หอพระ 9 เกจิ , จวนเจ้าเมืองระนอง และถนนนามพระราชทาน 10 สาย

                รองนายกเทศมนตรีเมืองระนองกล่าวต่ออีกว่า เทศบาลเมืองระนอง จึงได้จัดกิจกรรม "อบรมเจ้าบ้านน้อย เมืองระนอง"ในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน ที่สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองระนอง โดยเป็นการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติดังนี้

                1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบทบาทหน้าที่ของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

                2. ข้อมูลทั่วไปและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดระนอง

                3. ประสบการณ์ด้านการกู้ชีพ กู้ภัยและการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหรือผู้ประสบภัย

                4. ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว

                5. เด็กกับการใช้สื่อออนไลน์ในปัจจุบัน  

                6. การเขียนแผนที่ท่องเที่ยว

                7. การทัศนศึกษาในแหล่งท่องเที่ยวจริง

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดี รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ของจังหวัดระนอง จนก่อให้เกิดทักษะ สามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นสู่บุคคลอื่น ส่งผลให้เกิดความรัก หวงแหวนและร่วมกันรักษาไว้ซึ่งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดระนอง แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดภาคีเครือข่ายด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวแก่จังหวัดระนอง////

เข้าชม : 84


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เทศบาลเมืองระนองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันเทศบาล. 23 / เม.ย. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองจัดงานสงกรานต์น้ำแร่ศักดิ์สิทธิ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562. 13 / เม.ย. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองร่วมงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ . 6 / เม.ย. / 2562
      การแข่งขันเปตองเทศบาลเมืองระนองคัพ ครั้งที่ 1. 30 / มี.ค. / 2562
      บาสเกตบอลเทศบาลเมืองระนองคัพ ครั้งที่ 19. 30 / มี.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com