[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า .

พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2561ทม.ระนองจัดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ให้เกิดความตะหนักในการป้องกันโรค โดยนำสัตว์เลี้ยงไปขึ้นทะเบียนและรับวัคซีนทุกปี กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมสำรวจสัตว์เลี้ยงในชุมชน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมทินิดี ได้มีการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีนายภัทรภาณุเดช สุทธิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมด้วยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ในเขตเทศบาล ตำบล เขานิเวศน์ จำนวน 60 คนเข้าร่วม

นายภัทรภาณุเดช สุทธิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อไวรัสเรบี่ส์ สัตว์ที่นำโรคได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด สัตว์นำโรคที่สำคัญที่สุด คือ สุนัข มนุษย์ติดเชื้อนี้จากการถูกสัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้ากัด ข่วน หรือน้ำลายกระเด็นเข้าบาดแผล ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคพิษสุนัขบ้า  ดังนั้น ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ที่ติดเชื้อนี้มักจะเสียชีวิตทั้งหมด   ซึ่งผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนใหญ่ถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน แล้วไม่ได้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันอย่างรวดเร็วและครบถ้วน  ในปี พ.ศ.2560 ตลอดปี มีผู้เสียชีวิต 11 ราย ในปี พ.ศ.2561 ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 7 ราย  ส่วนใหญ่เกิดจากการถูกสุนัขที่เลี้ยงไว้กัดและไม่ได้รับการฉีดวัคซีน  

เทศบาลเมืองระนอง จึงได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ให้เกิดความตะหนักในการป้องกันโรค โดยนำสัตว์เลี้ยงไปขึ้นทะเบียนและรับวัคซีนทุกปี และหากถูกสัตว์โดยเฉพาะสุนัขและแมว กัดหรือข่วน ต้องรีบล้างแผลให้สะอาดและไปฉีดวัคซีนทันที โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

 มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมสำรวจสัตว์เลี้ยงในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ในเขตตำบลเขานิเวศน์ จำนวน 60 คน โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองระนอง วิทยากรจากโรงพยาบาลระนอง//อังคณา วรนุช/ ข่าว/12 ก.ย.61เข้าชม : 43


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      นายกเทศมนตรีเมืองระนองมอบกระเช้าผู้ป่วย. 15 / พ.ย. / 2561
      เทศบาลเมืองระนองร่วมวางพวงมาลาวันพระบิดาแห่งฝนหลวง. 15 / พ.ย. / 2561
      ประกาศเทศบาลเมืองระนอง. 8 / พ.ย. / 2561
      พิธีจุดเทียนถวายบังคมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. 26 / ต.ค. / 2561
      พิธีวางพวงมาลาถวายพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช. 26 / ต.ค. / 2561


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com