[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
ชุมชนสะพานยูงรับมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน .

พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
ชุมชนสะพานยูงรับมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561

               

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 61 เวลา 10.00 น.  ที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง  นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานประกอบพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 โดยมีนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจากชุมชนสะพานยูงเข้าร่วม

ในพิธีดังกล่าวได้มีการมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมเข็มที่ระลึกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้แก่ ชุมชนสะพานยูงซึ่ง เป็นชุมชนในเขตเทศบาลเมืองระนอง ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2561

            กองทุนแม่ของแผ่นดิน เกิดจากความห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงปรารถนาให้ พสกนิกรไทยร่วมแรงร่วมใจกันเอาชนะปัญหายาเสพติด โดยเมื่อปี 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯมาทรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านทางเลขาธิการ ป.ป.ส.ในขณะนั้น ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้นำไปใช้ประโยชน์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน สำนักงาน ป.ป.ส.จึงได้อัญเชิญทรัพย์พระราชทาน จัดตั้งเป็น กองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ ความศรัทธา และความ เสียสละของคนในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการแก้ไขปัญหาพื้นฐานอื่นๆของหมู่บ้านและชุมชน สร้างความพออยู่พอกินและความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน////อังคณา วรนุช / ข่าว /18 / ก.ย. / 61

เข้าชม : 85


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ปี 62. 12 / ก.พ. / 2562
      เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเข้าจังหวะในผู้สูงอายุ. 11 / ก.พ. / 2562
      เปิดเทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ประจำปี 2562. 7 / ก.พ. / 2562
      ตรุษจีนเรืองราษฎร์วันนี้ ปิดถนนสี่โมงเย็น วันถัดไปปิดห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืน. 5 / ก.พ. / 2562
      งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สวนสุขภาพ หน้าเทศบาลเมืองระนอง . 15 / ม.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com