[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
เปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองระนอง กิจกรรม โครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม.

อังคาร ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2561ทม.ระนองจัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองระนอง กิจกรรม โครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.61 ณ. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองระนอง ได้มีพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองระนอง กิจกรรม โครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เด็กและเยาวชน เข้าร่วม จำนวน 30 คน จากโรงเรียนสตรีระนอง โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม และโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์

นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง กล่าวว่า เป็นโครงการที่ดีของ เป็นการส่งเสริม และเปิดโอกาสให้สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองระนอง ได้มีพื้นที่สร้างสรรค์ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองระนอง การปลูกฝัง

ให้เด็กและเยาวชน มีจิตสำนึกและมีอุดมการณ์ในการทำงานและ การอยู่ร่วมกันนั้นเป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง  หลังจากผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้องๆผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว

                ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง จำนวน 20,000 บาท และวิทยากร จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองระนอง///

เข้าชม : 90


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      งานลอยกระทงเทศบาลเมืองระนองคึกคัก คุมเข้มห้ามขายและจุดโคมลอย . 23 / พ.ย. / 2561
      นายกเทศมนตรีเมืองระนองมอบกระเช้าผู้ป่วย. 15 / พ.ย. / 2561
      เทศบาลเมืองระนองร่วมวางพวงมาลาวันพระบิดาแห่งฝนหลวง. 15 / พ.ย. / 2561
      ประกาศเทศบาลเมืองระนอง. 8 / พ.ย. / 2561
      พิธีจุดเทียนถวายบังคมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. 26 / ต.ค. / 2561


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com