[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ร่วมกับทีมวิสาหกิจชุมชนจัด Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศล.

อังคาร ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ร่วมกับทีมวิสาหกิจชุมชนจัด Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศล

วันนี้ (9 ต.ค.61) เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ได้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยทีมวิสาหกิจชุมชนรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง คณะครูอาจารย์ และเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์เข้าร่วม

กิจกรรม Big Cleaning Day  เขานิเวศน์ร่วมใจทำความดี สร้างจิตสาธารณะ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10


โดยร่วมแสดงพลังความสามัคคี โดยร่วมกันจัดเก็บขยะ ล้างทำความสะอาดพื้นที่รอบบริเวณ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย//อังคณา วรนุช/ข่าว/9 ต.ค.61


เข้าชม : 102


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ปี 62. 12 / ก.พ. / 2562
      เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเข้าจังหวะในผู้สูงอายุ. 11 / ก.พ. / 2562
      เปิดเทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ประจำปี 2562. 7 / ก.พ. / 2562
      ตรุษจีนเรืองราษฎร์วันนี้ ปิดถนนสี่โมงเย็น วันถัดไปปิดห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืน. 5 / ก.พ. / 2562
      งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สวนสุขภาพ หน้าเทศบาลเมืองระนอง . 15 / ม.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com