[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
จิตอาสาเทศบาลเมืองระนองร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอนุสาวรีย์คอซู้เจียง.

จันทร์ ที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561จิตอาสาเทศบาลเมืองระนองร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอนุสาวรีย์คอซู้เจียง

จิตอาสาเทศบาลเมืองระนองร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอนุสาวรีย์คอซู้เจียง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

          เมื่อวันที่ 12 ส.ค.61 นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองระนอง ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยมี นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และประชาชนจิตอาสา อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วม

          กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยบรรดาเหล่าจิตอาสาได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอนุสาวรีย์คอซู้เจียง สวนสาธารณะเทศบาลเมืองระนอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความรักความสามัคคีของภาครัฐ ภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน และประชาชนในชุมชน เสียสละเวลา ทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใด////อังคณา วรนุช /12 ต.ค.61

เข้าชม : 50


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สวนสุขภาพ หน้าเทศบาลเมืองระนอง . 15 / ม.ค. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองจัดกิจกรรมขับเคลื่อนแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง. 9 / ม.ค. / 2562
      ชาวระนองร่วมทำบุญตักบาตรรับปีใหม่ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคล. 8 / ม.ค. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก และบริการน้ำดื่มบริเวณจุดพัก . 4 / ม.ค. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ. 4 / ม.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com