[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาถวายพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช.

ศุกร์ ที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561พิธีวางพวงมาลาถวายพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

วันนี้ (23ต.ค.61)เวลา 09.00 น. ที่ บริเวณหน้าศูนย์ราชการศาลากลางจังหวัดระนอง นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และภาครัฐภาคเอกชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย โดยตลอดรัชสมัยพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับและยกย่องจากนานาอารยะประเทศ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีการเลิกทาส ทรงริเริ่มให้มีระบบสาธารณูปโภค การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์ ทรงพัฒนาทางด้านการคมนาคม มีการเดินรถไฟ ทรงส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึกษา และด้านอื่นๆ อีกนานัปการ และได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" //////อังคณา วรนุช/ ข่าว/23 ต.ค.61

เข้าชม : 23


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      นายกเทศมนตรีเมืองระนองมอบกระเช้าผู้ป่วย. 15 / พ.ย. / 2561
      เทศบาลเมืองระนองร่วมวางพวงมาลาวันพระบิดาแห่งฝนหลวง. 15 / พ.ย. / 2561
      ประกาศเทศบาลเมืองระนอง. 8 / พ.ย. / 2561
      พิธีจุดเทียนถวายบังคมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. 26 / ต.ค. / 2561
      พิธีวางพวงมาลาถวายพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช. 26 / ต.ค. / 2561


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com