[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมวางพวงมาลาวันพระบิดาแห่งฝนหลวง.

พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561เทศบาลเมืองระนองร่วมวางพวงมาลาวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

เทศบาลเมืองระนองร่วมวางพวงมาลาวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน

วันนี้ (14 พ.ย.)  ที่อาคารหอประชุมจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนองพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เทศบาลเมืองระนองร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายความเคารพต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธี

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น พระบิดาแห่งฝนหลวงและได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น วันพระบิดาแห่งฝนหลวงโดยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2498 เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวง ซึ่งสามารถขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรของพระองค์ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยจวบจนปัจจุบัน

ด้วยพระอัจฉริยภาพ และพระวิริยะอุตสาหะในการทุ่มเทให้แก่การประดิษฐ์คิดค้นวิจัยและพัฒนา จนเกิดเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริมากมายนานัปการ ซึ่งรวมถึงโครงการพระราชดำริฝนหลวง อันก่อให้เกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทย ด้วยพระเมตตาธรรม และพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ //////อังคณา วรนุช/ ข่าว/14 พ.ย.6

เข้าชม : 49


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ปี 62. 12 / ก.พ. / 2562
      เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเข้าจังหวะในผู้สูงอายุ. 11 / ก.พ. / 2562
      เปิดเทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ประจำปี 2562. 7 / ก.พ. / 2562
      ตรุษจีนเรืองราษฎร์วันนี้ ปิดถนนสี่โมงเย็น วันถัดไปปิดห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืน. 5 / ก.พ. / 2562
      งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สวนสุขภาพ หน้าเทศบาลเมืองระนอง . 15 / ม.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com