[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
งานถนนคนเดินปีที่ 15 ต้อนรับนักท่องเที่ยวในงานด้วยขบวนรำกลองยาว.

ศุกร์ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2562เปิดแล้วงานถนนคนเดินปีที่ 15 ต้อนรับนักท่องเที่ยวในงานด้วยขบวนรำกลองยาว

เพื่อการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เผยแพร่ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาวระนอง ภายในงานงดภาชนะบรรจุอาหารด้วยโฟม เริ่มวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 ถึง 22.00 น จากแยกบางส้านถึงแยกตลาดพม่า

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 61  เวลา 17.30 น. ที่สามแยกบางส้าน นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถนนคนเดิน ประจำปี 2562 โดย มีนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนองและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ หลังจากประธานได้ตัดริบบิ้นเพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่างานได้เริ่มต้นแล้ว มีคณะรำกลองยาว จากชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดระนอง นำคณะมายังลานกิจกรรมเวทีกลาง ซึ่งได้มีการแสดงชุดรำวงย้อนยุค จากชมรมผู้สูงอายุ เป็นการแสดงโชว์เปิดงานให้แขกทุกคนได้รับชมและร่วมรำวงร่วมกัน จากนั้นคณะได้เดินเยี่ยมชมงานถนนคนเดิน

นายกเทศมนตรีเมืองระนอง กล่าวว่า ถนนคนเดินในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 15 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านนันทนาการ และการพักผ่อนของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และเป็นการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจของท้องถิ่น สนับสนุนให้มีพื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนได้แสดงออกด้านความสามารถและความ คิดสร้างสรรค์และให้คนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้ดำรงไว้ตามแบบวิถีคนระนอง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและให้จังหวัดระนองเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน การประหยัดพลังงาน เช่นการงดใช้โฟมหรือภาชนะที่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ภายในงานมีการออกร้านขายอาหารพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์โอทอป การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงดนตรีของเด็กและเยาวชน การแสดงผลงานทางวิชาการ การสาธิตอาชีพ การแสดงศิลปะพื้นบ้าน เริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 17.00 ถึง 22.00 น จากสามแยกบางส้านถึงสามแยกตลาดพม่าา///

เข้าชม : 32


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เทศบาลเมืองระนองร่วมพัฒนาขุดลอกคลองหาดส้มแป้น. 21 / มี.ค. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. 11 / มี.ค. / 2562
      ฝึกอาชีพการผ้ามัดย้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้โอกาส. 11 / มี.ค. / 2562
      กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ. 4 / มี.ค. / 2562
      โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ วัดหน้าเมือง. 28 / ก.พ. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com