[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล.

ศุกร์ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2562งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทยจังหวัดระนอง

7 ธ.ค.61 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนอง  นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคินนายกเทศมนตรีเมืองระนอง และพนักงานเทศบาลเมืองะรนอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันสากล zero Tolerance" คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต  โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธี

การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตภายใต้แนวคิด Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดยเน้นว่าถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่ปกป้องสิทธิของตนเองและประเทศชาติ โดยไม่ทนต่อการทุจริต มีจิตสำนึกที่ถูกต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และความพอเพียง พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริตเพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งในทุกวันนี้จังหวัดทั่วประเทศมีการแสดงพลังต่อต้านการทุจริตอย่างกว้างขวาง

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต การรับชมการถ่ายทอดสัญญาณสดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทยจากส่วนกลาง และการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตของจังหวัดระนอง โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเยาวชนกว่า 400 คน ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดี ที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนชาวจังหวัดระนอง มีเจตจำนงที่จะไม่ทนกับการทุจริตคอรัปชั่นและพร้อมให้ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตกันอย่างพร้อมเพรียงกัน///////อังคณา วรนุช /ข่าว/ 7 ธ.ค.61เข้าชม : 37


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เทศบาลเมืองระนองร่วมพัฒนาขุดลอกคลองหาดส้มแป้น. 21 / มี.ค. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. 11 / มี.ค. / 2562
      ฝึกอาชีพการผ้ามัดย้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้โอกาส. 11 / มี.ค. / 2562
      กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ. 4 / มี.ค. / 2562
      โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ วัดหน้าเมือง. 28 / ก.พ. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com