[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
สภาพัฒฯ JICA เทศบาลเมืองระนอง ร่วมหารือพัฒนาเมืองระนองยั่งยืน.

พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
สภาพัฒฯ   JICA  เทศบาลเมืองระนอง ร่วมหารือพัฒนาเมืองระนองยั่งยืน

 วันนี้ ( 27 ก พ.62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ สนง.เทศบาลเมืองระนอง ได้มีการร่วมประชุมหารือระหว่าง สนง.พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และเทศบาลเมืองระนอง

 

โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่ได้ร่วมประชุมพูดคุยปรึกษาหารือและชี้แจงรายละเอียดของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้จำนวน 2 โครงการ คือโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต และโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวระนอง

 

สำหรับโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนานโยบาย แนวคิด และกลไกการดำเนินงานของการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน สำหรับเมืองในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคในประเทศไทย โดยการสร้างกรอบความคิดในการพัฒนาเมืองในอนาคตและพัฒนาเครื่องมือหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการนำกรอบแนวคิดไปปฏิบัติใช้จริง และมาตรการสำหรับการวัดความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต

 

นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง ได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของเทศบาลเมืองระนองแก่ผู้ร่วม รวมทั้งปัญหาและสาเหตุที่ทำให้การพัฒนาเมืองระนองเป็นไปด้วยความล่าช้า

////อังคณา วรนุช / ข่าว /27 / ก.พ./ 62เข้าชม : 40


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เทศบาลเมืองระนองร่วมพัฒนาขุดลอกคลองหาดส้มแป้น. 21 / มี.ค. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. 11 / มี.ค. / 2562
      ฝึกอาชีพการผ้ามัดย้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้โอกาส. 11 / มี.ค. / 2562
      กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ. 4 / มี.ค. / 2562
      โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ วัดหน้าเมือง. 28 / ก.พ. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com