[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ วัดหน้าเมือง.

พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562ทม. ระนอง กับหลายหน่วยงานจัดโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ วัดหน้าเมือง

 

 วันนี้ ( 28 ก พ.62) เวลา 09.00 น. ที่วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง (วัดหน้าเมือง) ได้มีการจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข  นำโดยนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง คณะครูนักเรียนโรงเรียนชาติเฉลิม เทศบาลเมืองบางริ้น และเทศบาลตำบลบางนอน เข้าร่วม

โครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เป็นโครงการที่สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปเพื่อให้วัดเป็น ศูนย์กลางการเรียนรู้  ศูนย์กลางชุมชน และศูนย์กลางพัฒนาสุขภาวะ ในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างพระ ชุมชน ตัวแทนชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ทั้งด้านสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญาด้วยแนวทาง 5ส

ได้แก่ 1. สะสาง คือ การลดสิ่งที่ไม่จำเป็นให้มีความพอดี สมดุล ไม่มากหรือน้อยเกินไป 2. สะดวก คือ การจัดสรรสิ่งต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้หยิบใช้ได้งานได้อย่างทันถ่วงที 3. สะอาด คือ ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือพื้นที่ต่างๆ ให้สามารถตรวจสอบหาสิ่งผิดปกติได้ง่ายขึ้น 4. สร้างมาตรฐาน คือ การสร้างกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติร่วมกันและปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ และ 5. สร้างวินัย คือ การส่งเสริมให้ทุกคนเคารพ กฎกติกา โดยสร้างความเข้าใจและชี้แนะให้เห็นถึงประโยชน์ เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ เพื่อเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง และขยายผลสู่โครงการวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด

โดยวันนี้ได้ร่วมกันทำความสะอาด ล้างห้องน้ำ ตัดกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบวัดสุวรรณคีรีวิหาร (วัดหน้าเมือง) มีผู้เข้าร่วมประมาณ 150 คน////อังคณา วรนุช / ข่าว /28 / ก.พ./ 62เข้าชม : 19


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เทศบาลเมืองระนองร่วมพัฒนาขุดลอกคลองหาดส้มแป้น. 21 / มี.ค. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. 11 / มี.ค. / 2562
      ฝึกอาชีพการผ้ามัดย้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้โอกาส. 11 / มี.ค. / 2562
      กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ. 4 / มี.ค. / 2562
      โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ วัดหน้าเมือง. 28 / ก.พ. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com