[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ.

จันทร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
ทม. ระนอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดบ่อน้ำร้อน สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

 วันนี้ ( 4 มี.ค.62) เวลา 08.30 น. ที่วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง (วัดหน้าเมือง) ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” นายพรเทพ ผ่องศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และจิตอาสา นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย

โดยประธานได้กล่าวให้โอวาทต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกล่าวเปิด จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดได้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” และร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ตามโซนที่ได้รับมอบหมาย ในส่วนของเทศบาลเมืองระนอง ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาด ล้างถนน และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวารินและบริเวณโดยรอบ

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ในครั้งนี้เป็นการกวาดจัดเก็บขยะ ใบไม้ กำจัดสิ่งปฎิกูล ฉีดล้างถนนและพื้นคอนกรีต ตัดแต่งต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณที่จะประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด ณ บ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน (บ่อพ่อ) และประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง (วัดหน้าเมือง)  ตามวัน เวลา และฤกษ์ที่สำนักพระราชวังกำหนด เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก////อังคณา วรนุช / ข่าว /4  มี.ค. / 62เข้าชม : 17


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เทศบาลเมืองระนองร่วมพัฒนาขุดลอกคลองหาดส้มแป้น. 21 / มี.ค. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. 11 / มี.ค. / 2562
      ฝึกอาชีพการผ้ามัดย้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้โอกาส. 11 / มี.ค. / 2562
      กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ. 4 / มี.ค. / 2562
      โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ วัดหน้าเมือง. 28 / ก.พ. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com