[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
ฝึกอาชีพการผ้ามัดย้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้โอกาส.

จันทร์ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมฝึกอาชีพทำผ้ามัดย้อม

เมื่อวันที่ 9-10 มี.ค.  เวลา 09.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนโรงกลวงได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพการผ้ามัดย้อม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากเขตเทศบาลเมืองระนองจำนวน 40 คน

สืบเนื่องจากในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอย่างมากมาย ทั้งทางกายภาพ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุมากกว่าคนวัยอื่นๆ ทำให้ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ ซึ่งนับเป็นสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด ในขณะที่ความสามารถในการปรับตัวของผู้สูงอายุจะลดลง อันเนื่องมาจากปัจจัยสำคัญ คือ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายมากในหลายระบบ

การจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการสอนการทำผ้ามัดย้อม เป็นผ้าคลุมไหล่ ผ้าเช็ดหน้า และกระเป๋า มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพัฒนาการที่ดี เกิดความสุขทางจิตใจ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการฝึกอาชีพ ได้มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรม และพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน  มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำผ้ามัดย้อมมาให้ความรู้และสอนให้ลงมือทำจริงทุกคน ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน จัดการฝึกสอนทั้งหมด 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 9 10 มีนาคม ที่ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนโรงกลวง และวันที่ 30- 31 มีนาคมที่ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนด่านท่าเมือง (ข้างอนามัยด่าน)//อังคณา วรนุช/ข่าว/10มี.ค.62เข้าชม : 14


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เทศบาลเมืองระนองร่วมพัฒนาขุดลอกคลองหาดส้มแป้น. 21 / มี.ค. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. 11 / มี.ค. / 2562
      ฝึกอาชีพการผ้ามัดย้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้โอกาส. 11 / มี.ค. / 2562
      กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ. 4 / มี.ค. / 2562
      โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ วัดหน้าเมือง. 28 / ก.พ. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com