[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์.

จันทร์ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562


เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


วันนี้ (11 มี.ค. 62 ) เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมทินิดี ได้มีพิธีเปิดอบรมโครงการอบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมีนายภัทรภาณุเดช สุทธิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองระนองเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกจากชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองระนอง

นายภัทรภาณุเดช สุทธิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองระนองกล่าวว่า   เนื่องจากโรคเอดส์เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมและวิถีชีวิตของประชาชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม กล่าวคือจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอดส์สะสมมาแต่อดีต ได้เกิดอาการป่วยและเสียชีวิตจำนวนมาก  ทำให้ส่งผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมแก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม  รวมถึงสถานการณ์แพร่ระบาดที่น่าเป็นห่วง  ซึ่งปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคเข้าสู่ระบบครอบครัว  โดยกลุ่มพ่อบ้านสู่แม่บ้าน ติดเชื้อถึงเด็กทารกอย่างครบวงจร  ซึ่งเกิดจากโอกาสหรือทางเลือกของแม่บ้านเป็นผู้รับเชื้อจากสามีอย่างไม่มีสิทธิเลือกหรือโอกาสปฏิเสธ  จากการมีเพศสัมพันธ์กับสามี 

นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชน  ซึ่งเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ประกอบกับสิ่งเร้าหรือแฟชั่นจากค่านิยมนำสมัยตามแบบวัฒนธรรมต่างชาติ  และการเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ทำให้เด็กอยากรู้อยากเห็น เช่น   สื่อลามก ยั่วยุอารมณ์ จึงเกิดพฤติกรรมแสดงออกที่ไม่เหมาะสมกับวัย  เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การแสดงความรักต่อกันอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะ  การไม่เตรียมพร้อม การไม่รู้จักการป้องกันตัวเอง  ความประมาท จึงมักพบปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  การทำแท้งเถื่อน

                เทศบาลเมืองระนองและชมรม อสม. ต.เขานิเวศน์  จึงได้จัดทำโครงการอบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เสี่ยง ใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองระนอง  วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระนอง///อังคณา วรนุช/ข่าว/11/มี.ค./62

เข้าชม : 16


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เทศบาลเมืองระนองร่วมพัฒนาขุดลอกคลองหาดส้มแป้น. 21 / มี.ค. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. 11 / มี.ค. / 2562
      ฝึกอาชีพการผ้ามัดย้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้โอกาส. 11 / มี.ค. / 2562
      กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ. 4 / มี.ค. / 2562
      โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ วัดหน้าเมือง. 28 / ก.พ. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com