[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมพัฒนาขุดลอกคลองหาดส้มแป้น.

พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
เทศบาลเมืองระนองร่วมพัฒนาขุดลอกคลองหาดส้มแป้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติโอกาสมหามงคล

วันนี้ (21 มี.ค. 62) ที่บริเวณ 2 ฝั่งคลองหาดส้มแป้นจากสะพานจันทร์สมธาราถึงตลาดเย็นเทศบาลเมืองระนอง ได้มีกิจกรรมการพัฒนาและขุดลอกคลองหาดส้มแป้น โดยนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองระนองเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ในส่วนของเทศบาลเมืองระนอง นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง นำพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากที่จังหวัดระนองได้รับมอบหมายให้สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด อบจ.ระนอง ทม.ระนอง ทม.บางริ้น เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัด ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาคูคลอง โดยการทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ รวมถึงการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คลองหาดส้มแป้นเป็นแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่มีความสำคัญของกับการดำรงชีวิตของประชาชนชาวระนอง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอเมือง ปัจจุบันมีความตื้นเขิน และสภาพภูมิทัศน์ไม่สวยงาม ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคูคลอง เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติอันอาจเกิดจากอุทกภัยหรือภัยแล้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองระนองประกอบด้วย อบจ.ระนอง ทม.ระนอง ทม.บางริ้น ทต.ปากน้ำ ทต.ปากน้ำท่าเรือ ทต.บางนอน ทต.หงาว ทต.ราชกรูด อบต.หงาว อบต.ทรายแดง และอบต.หาดส้มแป้นจึงได้ร่วมกันพัฒนาและขุดลอกคลองหาดส้มแป้น ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช รื้อถอนต้นไม้ที่ตาย กวาดและจัดเก็บขยะ ที่บริเวณ 2 ฝั่งคลองหาดส้มแป้นจากสะพานจันทร์สมธาราถึงตลาดเย็นเทศบาลเมืองระนอง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก////อังคณา วรนุช/ข่าว/21มี.ค.62เข้าชม : 20


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เทศบาลเมืองระนองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันเทศบาล. 23 / เม.ย. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองจัดงานสงกรานต์น้ำแร่ศักดิ์สิทธิ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562. 13 / เม.ย. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองร่วมงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ . 6 / เม.ย. / 2562
      การแข่งขันเปตองเทศบาลเมืองระนองคัพ ครั้งที่ 1. 30 / มี.ค. / 2562
      บาสเกตบอลเทศบาลเมืองระนองคัพ ครั้งที่ 19. 30 / มี.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com